Saarikko kehotti hallituskumppaneita lopettamaan haaveilun kehysten rikkomisesta – "Kaikki syyt ovat tekosyitä"

Keskusta ei tule olemaan mukana hallituksessa, jossa keimaillaan talousryhdin hylkäämisen kanssa, puolueen puheenjohtaja linjasi
Keskustan puoluevaltuusto

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan keskusta ei tule suostumaan kehysten avaamiseen koronan jälkeen. Valtiovarainministeri Saarikko linjasi selvin sanankääntein puolueensa talouslinjaa Rovaniemellä keskustan puoluevaltuuston alussa pitämässään puheessa.

Saarikko sanoi olevansa erittäin huolestunut siitä, että useammassa hallituspuolueessa on halua uhmata suomalaisen politiikan talousryhdin pitkäaikaista perinnettä.

Hän painotti, että korona-aikana velkaantuminen on ollut perusteltua ja väistämätöntä, mutta se vaihe ei saa jäädä päälle.

– Maatamme johtaa nyt oma sukupolveni, jonka aikuiselämän aikana raha on ollut halpaa alhaisen korkotason takia. Historian unohtavilla ei ole tulevaisuutta. Halpa raha, raha ylipäänsä, ei saa sokaista päätöksentekijää.

– Korona-ajasta nyt aika siirtyä kestävää talouskasvua tukevaan politiikkaan. Ovatko hallituskumppanimme tähän valmiita?

Toivon tähän asiaan hallituskumppaneilta selkeäsanaisia vastauksia. Kaikissa tilanteissa.

Annika Saarikko

Korona-ajan poikkeuksellisuudella Saarikko perusteli myös viime keväänä tehtyä menokehyksen kasvattamista. Enään sitä perustetta ei kuitenkaan ole, keskustajohtaja painotti.

Hän kysyi, ovatko hallituskumppanit edelleen sitoutuneita kehysten pitämiseen ja voiko keskusta luottaa, että sovittu pitää.

– Kaikki syyt kehysten avaamiselle koronan jälkeen ovat tekosyitä.

Saarikko kehotti hallituskumppaneista SDP:tä, vasemmistoliittoa ja vihreitä lopettamaan haaveilun kehyssopimuksen rikkomisesta.

Keskusta ei tule Saarikon mukaan olemaan mukana hallituksessa, jossa keimaillaan talousryhdin hylkäämisen kanssa.

– Toivon tähän asiaan hallituskumppaneilta selkeäsanaisia vastauksia. Kaikissa tilanteissa.

– Keskusta edellyttää, että sovittuun sitoudutaan. Sovitun menokehyksen horjuttaminen on hallituksen horjuttamista.

Keskustajohtaja myönsi, että hallituksen yhteistyö ei ole kaikilta osin ollut sitä, mitä odotettiin. Saarikon mukaan puolueet ja niiden tapa tehdä politiikkaa ovat muuttuneet.

– Tunnistan, että hallituksesta syntyy nyt riitelevä kuva. En pidä siitä itsekään. Puolustan silti oikeuttani pitää keskustan ydinarvoista kiinni.

Hän aikoi käydä periaatteellisen keskustelun talouspolitiikan reunaehdoista kaikkien hallitusryhmien puheenjohtajien kanssa vielä ennen joulua.

– En jää odottamaan jäiden lähtöä Kemijoesta, jos tästä on erimielisyyttä, hän sanoi.  

Valtiovarainministeri myös muistutti, etteivät korot ole ikuisesti alhaalla. Halvalla saatava velka ei siksi voi olla pätevä perustelu.

– Kun tämän hallituksen tekoja arvioidaan tulevaisuudessa, tuo selitys jatkuvalle velanotolle ei kelpaa. Korot eivät ole ikuisesti alhaalla. Kaikkea emme voi saada.

En jää odottamaan jäiden lähtöä Kemijoesta, jos tästä on erimielisyyttä.

Annika Saarikko

Saarikko korosti, että kestävä talouspolitiikka tarvitsee tukirakenteita, joiksi hän mainitsi muun muassa valtiontalouden kehykset, talouskasvua tukevat uudistukset sekä reilun veropolitiikan.

– Tuosta kokonaisuudesta muodostuu se köysistö, johon talouspoliittiset päätökset nojaavat keskustalaisessa ajattelussa.

Valtiovarainministeri painotti myös rohkeutta uudistua. Hän summasi, että kestävä, pitkän ajan kasvu on paras lääke velkaantumiselle.

– Työpaikat, ahkeruus ja yritteliäisyys, uudet ideat, uudet investoinnit. Vain niillä Suomi nousee. Pitää elää huomista eikä vain lämmitellä eilisen hiipuvissa hiilloksissa.

Valtiovarainministeri mainitsi myös työmarkkinoiden uudistamisen, korkeakoulutuksen laajentamisen, kannustavan verotuksen ja ulkomaisen työvoiman saatavuuden keinoiksi talouskasvun edistämiselle.