Tapahtumat

Klikkaa keskustapiirin nimeä, niin näet oman alueesi keskustatapahtumat. Palstalla voivat ilmoittaa tapahtumistaan kaikki keskustajärjestöt. Lähetä tapahtumatiedot omalle piiritoimistollesi. Päivitämme sivun tiedot tiistaisin ja perjantaisin piireiltä tulevien tietojen mukaisesti.

 • Etelä-Häme

  Pii­ri­toi­mis­to: Pii­rin tmj Juha Iso-Aho puh. 050 374 5416, juha.iso-aho@kes­kus­ta.fi, toi­mis­to­sih­tee­ri ja Kes­kus­ta­nais­ten tmj Sari Ku­jan­pää puh. 040 759 0509, sari.ku­jan­paa@kes­kus­ta.fi, Kes­kus­ta­nuor­ten tmj Emi­lia Päi­vän­sä­de puh. 050 439 6822, hame@kes­kus­ta­nuo­ret.fi. Pii­ri­toi­mis­ton osoi­te: Rau­han­ka­tu 11, 13100 Hä­meen­lin­na.

  Toi­mis­to tois­tai­sek­si sul­jet­tu ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an vuok­si. Työn­te­ki­jöi­hin saa yh­tey­den pu­he­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la.

 • Etelä-Pohjanmaa

  Piiritoimisto. Toimistosihteeri Tarja Sievi (06) 223 3300, Keskustanuorten tmj Kata Huhtakoski 045 878 6300 sekä Keskustanaisten ja Vesaisten tmj Jaana Kyttä 040 172 5005. Käyntiosoite Keskuskatu 11 A 12, Seinäjoki.

 • Etelä-Savo

  Mäntyharju. Keskustan Halmeniemi-Vanonen py:n yleiset kokoukset, aiheena yhdistyksen lakkauttaminen, pankkitilin lopetus sekä varojen ja jäsenten siirtäminen Keskustan Keski-Mäntyharjun yhdistykseen, pidetään  ke 10.2. klo 12, 1. käsittely  ja ke  24.2. klo 12,  2.käsittely, molemmat osoitteessa Tipakantie 79, Mäntyharju.

 • Helsinki
 • Itä-Savo
 • Kainuu

  Piiritoimisto: Kauppakatu 26 A, 2. krs, 87100 Kajaani. Toiminnanjohtaja Minna Peittola 050 428 2074 minna.peittola@keskusta.fi. Puheenjohtaja Teuvo Hatva 050 536 7890 teuvohatva@gmail.com. Toimisto on avoinna maanantaisin klo 10–16.

 • Karjala

  Piiritoimiston yhteystiedot: Piiritoimiston käynti- ja postiosoite on Valtakatu 54, (2. krs), Lappeenranta. Piirin toiminnanjohtaja Matti Kuittinen p. 040 416 0147, matti.kuittinen(a)keskusta.fi, järjestösihteeri Tuija Pitkäpaasi p. 040 415 8759, tuija.pitkapaasi(a)keskusta.fi.

 • Keski-Pohjanmaa
 • Keski-Suomi

  Piiritoimiston yhteystiedot: Piirin e-mail keski-suomi@keskusta.fi, piirin pj Tahvo Anttila p. 0500 746 571, tahvoanttila@gmail.com, toiminnanjohtaja Jukka Sällinen p. 0400 930 483, jukka.sallinen@keskusta.fi, toimistosihteeri Pia Högberg p. 045 327 4845, pia.hogberg@keskusta.fi ja Keskustanaisten pj Anne-Maria Perttula, p. 040 831 3775, anne-maria.perttula@sovatek.fi, sekä Keskustanuorten ja Vesaisten tmj Elina Suoranta p. 040 721 0636, elina.suoranta@vesaiset.fi. Piiritoimiston käynti/postiosoite: Yliopistonkatu 17 B (2.krs) Jyväskylä. Toimisto auki sovittaessa.

 • Keskustan lehtimiehet
 • Keskustan sivistysseura
 • Keskustanuoret
 • Keskustaopiskelijat
 • Kymenlaakso

  Pii­ri­toi­mis­to: Tmj Sami Pork­ka puh. 050 577 0838, sami.pork­ka@kes­kus­ta.fi. Toi­mis­to kaup­pa­kes­kus Han­sa 2. ker­ros, Kou­vo­la; pos­ti­o­soi­te Kes­ki­ka­tu 4, 45100 Kou­vo­la. Toi­mis­to pää­sään­töi­ses­ti avoin­na ma–to, mut­ta kan­nat­taa var­mis­taa pai­kal­la­o­lo soit­ta­mal­la etu­kä­teen.

 • Lappi

  Piiritoimisto: Kansankatu 12 A, 96100 Rovaniemi, avoinna sopimuksen mukaan. Toiminnanjohtaja Lasse Kontiola 0400 694 233, järjestö- ja viestintäkoordinaattori Hanna Pesonen 040 837 9867. Sähköposti etunimi.sukuniemi@keskusta.fi. Keskustanuorten tmj Veera Savonen lappi@keskustanuoret.fi. Keskustanaisten tmj Mirja Stålnacke 040 534 4485, mirja49@gmail.com.

 • Peräpohjola

  Piiritoimisto: Valtakatu 25, 94100 Kemi, avoinna sopimuksen mukaan. Toiminnanjohtaja Lasse Kontiola 0400 694 233, järjestö- ja viestintäkoordinaattori Hanna Pesonen 040 837 9867. Sähköposti etunimi.sukuniemi@keskusta.fi. Keskustanuorten tmj Veera Savonen lappi@keskustanuoret.fi. Keskustanaisten pj Tuija Palosaari 040 595 4475, tuija.palosaari@tornio.fi.

 • Pirkanmaa

  Pii­ri­toi­mis­to: Nä­si­lin­nan­ka­tu 23 A 1, 33210 Tam­pe­re, 040 767 3419, pir­kan­maa@kes­kus­ta.fi, www.pir­kan­maan­kes­kus­ta.fi. Pii­ri­toi­mis­to Api­la pal­ve­lee so­pi­muk­sen mu­kaan. Var­mis­tat­han pai­kal­la­o­lom­me ai­na en­nen tu­lo­a­si. Kii­reel­li­sis­sä asi­ois­sa yh­teys suo­raan pj Tuuk­ka Liu­haan (myös il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin): 045 674 8077, tuuk­ka@liu­ha.fi.

  Pir­kan­maan Ve­sai­set: tmj Kris­tii­na Mäki-Välk­ki­lä, Nä­si­lin­nan­ka­tu 23 A 1, 33210 Tam­pe­re, puh. 040 556 7262, kris­tii­na.maki-valk­ki­la@kes­kus­ta.fi.

  Kes­kus­ta­nais­ten Pir­kan­maan pii­ri: tmj Kris­tii­na Mäki-Välk­ki­lä, Nä­si­lin­nan­ka­tu 23 a 1, 33210 Tam­pe­re. p. 040 556 7262, kris­tii­na.maki-valk­ki­la@kes­kus­ta.fi.

  Ta­pah­tu­mat Pir­kan­maal­la: fa­ce­book.com/kes­kus­ta­pir­kan­maal­la ja Suo­men­maan Kes­kus­tas­sa ta­pah­tuu -net­ti­pals­ta: www.suo­men­maa.fi. Sih­tee­rit: kj:t ja py:t il­moit­ta­kaa tu­le­vat kes­kus­ta­ta­pah­tu­mat paik­ka­kun­nil­lan­ne hy­vis­sä ajoin myös pii­riin: pir­kan­maa@kes­kus­ta.fi.

  Tampere. MSL-Tampereen kaikille avoin varjovaltuusto ma 18.1. klo 18 Keskustan Apilassa. Esillä kaupunginvaltuuston esityslista, tarkastuslautakunnan jäsen, varavaltuutettu Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen.

  Tampere. Tampereen Keskustan ylimääräinen kokous pidetään to 21.1. klo 18 etäyhteyksin. Pirkanmaa kuuluu Covid-19 epidemialuokituksessa kiihtymisvaiheeseen ja virallisten suositusten perusteella yli kymmenen henkilön fyysisiä kokouksia ei tule järjestää. Kunnallisjärjestön hallitus on päättänyt noudattaa voimassa olevaa poikkeuslakia Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, kutsua sen nojalla ylimääräisen kokouksen koolle ensisijaisesti etäyhteyksiä hyödyntäen ja vaatia samalla Lain väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyksen säännöistä nojalla, ennakkoilmoittautumista kokoukseen. HUOM! Kokoukseen voi poikkeuksellisesti osallistua vain ilmoittautumalla ennakkoon viimeistään 15.1. klo 15 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu sihteeri@tampereenkeskusta.fi sähköpostiin. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki osallistumiseen ja kokousmateriaali. Mikäli ilmoittautuminen tai etäosallistuminen ei ole teknisesti mahdollista esimerkiksi laitteiden (sähköposti, älypuhelin tai tietokone tms.) puuttumisen vuoksi, ilmoittautua voi myös puhelimella numeroon 044 727 1302 esim. tekstiviestillä. Syyskokouksen lain mukainen fyysinen paikka on piiritoimisto Apila, Näsilinnankatu 23 A 1 Tampere. Mikäli etäosallistuminen ei ole mahdollista, yhdenvertainen osallistumismahdollisuus ilmoittautuneelle järjestetään viimekädessä piiritoimistolla.  Kunnallisjärjestön sääntöjen 10§:n mukaan kokouskutsu julkaistava on puolueen äänenkannattajassa 5 päivää ennen kokousta ja toimitettava tiedoksi paikallisyhdistyksille ja valtuustoryhmälle. Kutsua toivotaan jaettavan eteenpäin jäsenistölle paikallisyhdistyksissä. 

 • Pohjois-Karjala

  Pohjois-Karjalan Keskustan yhteystiedot: tmj Antti Varis 040 511 6787 antti.varis@keskusta.fi.

 • Pohjois-Pohjanmaa

  Piiritoimiston yhteystiedot: Toimisto 040 515 6800, Keskustan tmj Minna Siira 050 388 0015, Antti Ollikainen 040 721 0311, Keskustanuorten tmj Marko Soini 045 205 0677 ja Vesaisten tj Heli Purola 0400 170 701.

  Kuusamo. Keskustan Vuotungin py:n sääntömääräinen syyskokous su 31.1. klo 19 Vuotungin Kylätalolla.  Kokous siirretään eri ajankohtaan, jos rajoitukset estävät kokouksen pidon.

 • Pohjois-Savo

   

 • Päijät-Häme

  Pii­ri­toi­mis­to: Käyn­ti­o­soi­te Hä­meen­ka­tu 9 A 5. krs. Pii­rin tmj Juk­ka Säl­li­nen 0400 930 483, Kes­kus­ta­nais­ten Päi­jät-Hä­meen pii­rin tmj Jaa­na Nie­mi 040 418 1150 ja Kes­kus­ta­nuor­ten tmj Emi­lia Päi­vän­sä­de 050 439 6822.

  Toimisto toistaiseksi suljettu koronavirusepidemian vuoksi. Työntekijöihin saa yhteyden puhelimitse tai sähköpostilla.

 • Satakunta

  Pii­ri­toi­mis­to: Pii­rin ja Keskustanaisten toiminnanjohtaja Tarja Kiviniemi, puh. 050 405 7742 tai 044 978 3929 (tar­ja.ki­vi­nie­mi@kes­kus­ta.fi) ja Keskustanuor­ten toiminnanjohtaja Jenni Vuorela puh. 0440 336 588 (sa­ta­kun­ta@kes­kus­ta­nuo­ret.fi). Piiritoimiston osoite: Itäpuisto 9, 28100 PORI. Voit asioida toimistolla etukäteen sopien.

 • Uusimaa

  Huomio kunnallisjärjestöt ja paikallisyhdistykset! Olkaa ystävälliset ja toimittakaa henkilöilmoituslomake vuoden 2021 valinnoista heti kokouksen jälkeen tuija.pitkapaasi(a)keskusta.fi, kiitos.

   

 • Varsinais-Suomi

  Piiritoimisto: Piirin tmj Hanna Vuola 050 917 7000, poliittinen suunnittelija Antti Grönlund 050 564 8747, Keskustanuorten tmj Linda Lähdeniemi 044 205 0244, Vesaisten piirin tmj Reetta Glader 040 040 7515, Keskustanaisten pj Anna Sirkiä 050 917 7640. Piiritoimiston käynti/postiosoite Linnankatu 21 B 35, 20100 Turku.

  KESKUSTANUORET

  Keskustanuorten Varsinais-Suomen piiri. Keskustanuorten Varsinais-Suomen piiri ry:n ylimääräinen kokous pe 22.1. klo 18 etäyhteyksin tai piiritoimistolla (Linnakatu 21 B 35, Turku). Asialistalla johtokunnan täydentäminen sekä kuntavaalit. Johtokunta suosittaa osallistumaan etäyhteyksin. Ilmoittautuminen toiminnanjohtaja Linda Lähdeniemelle (linda.lahdeniemi@keskustanuoret.fi).