Leppä ja Kulmuni: Työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jatketaan 

Ministerit lupaavat laatia maankäyttösektorille ilmasto-ohjelman tavoitteenaan lisätä metsitystä
Ilmastonmuutos

– Töitä kestävän metsäpolitiikan eteen on tehty suomessa jo pitkään, toteavat maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni.

He muistuttavat kolumnissaan, että kestävästi hoidetut metsät ovat suuressa roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska ne sitovat hiiltä. 

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC on tuonut raportissaan esille maankäytön vaikutukset ilmastonmuutokseen.

Kulmuni ja Leppä huomauttavat, että kestävä maankäyttö voi tarjota ratkaisuja ilmastonmuutokseen. 

– Keväällä 2019 päivitetyssä kansallisessa metsästrategiassa korostetaan juuri metsien hoidon ja käytön merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa, ministerit kertovat.

Kulmunin ja Lepän mukaan Suomessa tehdään aktiivisesti töitä erilaisten metsätuhojen ehkäisemiseksi. He huomauttavat, että suomessa metsiä hoidetaan hyvin ja niiden kasvu on vahvaa.

Ministerit toteavat, että hallitusohjelmassa maankäyttösektorin merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä huomioidaan hyvin.

– Tulemme esimerkiksi laatimaan kokonaisvaltaisen maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman, jossa tavoitteena on edistää metsitystä ja vähentää metsän muuttamista muuhun maankäyttöön, he kirjoittavat.

Tulevaisuudessa käynnistetään kokeiluohjelma hiilensidonnan ja -varastoinnin ylläpitämiseksi sekä selvitetään metsien ja maatalouden hiilikorvausjärjestelmiä.  

– Käynnistämme myös kokeiluohjelman, jossa turve- ja kivennäispelloilla lisätään hiilensidontaa ja varastointia, ministerit kertovat.

– Suomella on ollut jo pitkään selvä tavoite energiapolitiikassa: lisäämme kotimaisen, uusiutuvan energian käyttöä ja vähennämme samalla ulkomaisen, fossiilisen energian käyttöä, he jatkavat.

Leppä ja Kulmuni muistuttavat, että ruokajärjestelmää voi kehittää kohti hiilineutraaliutta ja että siihen tarvitaan useita ratkaisuja.

He näkevät, että  kotimaista nurmeen perustuvaa maidon- ja lihantuotantoa on vahvistettava. Heidän mukaansa on myös panostettava uusiin tuotteisiin ja viljelytekniikoihin.

– Liikenteen osalta on olennaista, että turvaamme päästöttömän sähkönsaannin sähköautojen lisääntyessä ja lisäämme biokaasun tuotantoa Suomessa, ministerit linjaavat.

Heidän mukaansa biokaasun elinkaaren aikaiset päästöt ovat jopa 85 prosenttia pienemmät kuin bensiiniautossa.

Ministerit kertovat, että Suomi tekee osansa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan myös vauhdittamalla muutosta kohti bio- ja kiertotaloutta sekä kestävämpää ruokajärjestelmää.

– Voimme korvata öljypohjaista keinokuitua tai paljon vettä vaativaa puuvillaa puusta saadulla puukuidulla, he mainitsevat esimerkiksi.

Bio- ja kiertotalouden avulla voidaan ministerien mukaan tavoitella alueellista elinvoimaa, kohottaa työllisyyttä, torjua vesien rehevöitymistä ja parantaa jätehuoltoa.

– Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on poikkileikkaava teema hallitusohjelmassamme ja olemme vahvasti sitoutuneet toimiin, joilla tavoittelemme hiilineutraalia yhteiskuntaa vuoteen 2035 mennessä. Päästövähennykset tullaan toteuttamaan sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti, Ministerit tiivistävät.