Verottaja on käynnistänyt hankkeen reaaliaikaisesta tulorekisteristä

Tulorekisteri

Verohallinto ottaa käyttöön reaaliaikaisen tulorekisterin ja siihen liittyvät palvelut vuoden 2019 alussa.

Rekisteri mahdollistaa siirtymisen reaaliaikaiseen verotukseen ja sosiaaliturvaan, jos niin päätetään.

Tulorekisterin kautta tulonsaajat voivat saada reaaliaikaista tietoa itseään koskevista palkoista, eläkkeistä ja maksetuista etuuksista.

Rekisteri on valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhteishanke.

Missä vaiheessa hanke on?

– Hankkeessa on käynnistynyt varsinainen toteutusvaihe huhtikuun alussa. Järjestelmän määrittely ja toteutus ovat käynnissä. Valmistelemme palkkatietojen kuvausten julkaisua, jotta ohjelmistotoimittajat ja käyttäjäorganisaatiot pääsevät omassa kehitystyössään käyntiin. Teemme tiivistä yhteistyötä hankkeen eri sidosryhmien kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa työantajat ilmoittavat rekisteriin tiedot maksetuista palkoista.

Mitkä ovat hankkeen sidosryhmät?

– Tulorekisterin rooli on tietojen välittäminen tiedon tuottajilta tiedon käyttäjille. Tietoja käyttävät Verohallinnon lisäksi muun muassa Kela, työeläkeyhtiöt, työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala, Tilastokeskus, työttömyyskassat ja kunnat. Työnantajat ja etuuksien maksajat toimittavat palkkalaskelmien ja etuuspäätösten maksutiedot rekisteriin.

Johtaako rekisteri siihen, että veroprosentti elää vuoden mittaan?

– Tulorekisterin käyttöönoton yhteydessä ennakonpidätysprosentin muuttamista verottajan aloitteesta ei ole tarkoitus ottaa käyttöön. Tietojen laajempaa käyttöä tavoitellaan kauempana tulevaisuudessa.

Miten on huomioitu henkilöt, joiden tulot vaihtelevat voimakkaasti kuukaudesta toiseen?

– Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat reaaliaikaisesti esimerkiksi etuuksien määrittelyä varten tulorekisteristä tiedot sellaisten tulonsaajien osalta, joilla on epäsäännölliset tulot.

Koskeeko hanke eläkeläisiä?

– Tulorekisteri tulee koskemaan myös eläkeläisiä. Tulorekisterin käyttöönoton toisessa vaiheessa eli vuodesta 2020 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan etuus- ja eläketiedot.

Koskeeko hanke yrittäjiä?

– Tulorekisteri tulee koskemaan myös yrittäjiä, joilla on palkkojen ilmoitusvelvollisuuksia Suomeen. Toisin sanoen, tulorekisterihanke koskee myös yrittäjiä, jos yritys on työnantaja tai yrittäjälle maksetaan palkkaa.

Miten huomioidaan vähennykset, kuten kotitalousvähennys?

– Tulorekisteriin ei ilmoiteta kotitalousvähennyksiä. Nämä ilmoitetaan jatkossakin Verohallinnolle suoraan niin kuin nykyäänkin tapahtuu.

Kysymyksiin vastasi Verohallinnon hankejohtaja Terhi Holmström. Vastaus veroprosenttia koskevaan kysymykseen perustuu muuhun Verohallinnon aineistoon.