Kyselytutkimus: Joka kolmas suomalainen huolissaan kotimaisesta ruokaturvasta, ikä näkyy vastauksissa

Maatalous


Suomen huoltovarmuus, suomalaisen ruoan rooli siinä ja ruoantuotannon tulevaisuus ovat puhuttaneet kansalaisia viime kuukausina.

Joka kolmas suomalainen (34 prosenttia vastaajista) kertoo olevansa erittäin huolissaan maatilojen heikentyneestä taloustilanteesta, kun asiaa katsotaan suomalaisen ruokaturvallisuuden näkökulmasta. Tällainen tulos saatiin touko-kesäkuussa LähiTapiola-yhtiön Kantar TNS:llä teettämästä Arjen katsaus -kyselystä.

Jonkin verran huolta asiasta kantaa 44 prosenttia suomalaisista. Kaiken kaikkiaan lähes kahdeksan kymmenestä suomalaisesta on ainakin jonkin verran huolissaan maatilojen tilanteesta ja ruokaturvallisuudesta.

– Suomalaisen maatalouden ja elintarviketeollisuuden elinkelpoisuus on meistä kaikista kiinni. Maatiloilla tapahtuva rakennemuutos, kuten tilakokojen kasvu ja tilojen lukumäärän lasku, haastaa kaikki toimijat muuttamaan omia toimintamallejaan. Tämä koskee koko ketjua pellolta pöytään, kommentoi LähiTapiolan maa- ja metsätalousliiketoimintajohtaja Petri Pitkänen yhtiön tiedotteessa.

Huoli maatilojen tilanteesta ja ruokaturvallisuudesta korostuu vanhemmissa ikäluokissa.

55–64-vuotiaista ja 65 vuotta täyttäneistä huomattavasti useampi kuin nuorempiin ikäryhmiin kuuluvista on erittäin huolissaan maatilojen heikentyneestä taloustilanteesta ja kotimaisesta ruokaturvallisuudesta.

Huolta kannetaan kaupunkeja enemmän taajamissa ja erityisesti maaseudulla. Maaseutumaisissa kunnissa asuvista joka toinen (53 prosenttia) on asiasta paljon huolissaan.

– Iäkkäämpi sukupolvi on nähnyt korkean inflaation ja lama-ajan. Ukrainan tilanne muistuttaa siitä, että ruoan omavaraisuus ei ole maailmalla itsestäänselvyys. Huoltovarmuuden näkökulmasta on tärkeää, että suomalaiset maatilat pärjäävät tulevaisuudessakin, Pitkänen sanoo.