Keskustan varapuheenjohtaja Honkonen järkyttyi isänäkökulman sivuuttamisesta THL:n työryhmässä

Tasa-arvo

Keskustan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Petri Honkonen arvostelee kovin sanoin Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) miesnäkökulman unohtamisesta.

THL ei nimennyt ainuttakaan miestä eikä kokemusasiantuntijaa työryhmän jäseneksi, jonka tehtävänä on valmistella lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan olosuhdeselvityksen laadintaan uusi viranomaisohjeistus sosiaalitoimelle, Honkonen arvostelee.

– Liian monet isät ja myös äidit kokevat vieraannuttamista, eli niin sanottua huoltokiusaamista tämän päivän Suomessa. Sosiaalityön arjessa ei tarpeeksi vieläkään tunnisteta tätä ilmiötä tai se sivuutetaan. On törkeää, että THL korkeana viranomaistahona sivuuttaa isänäkökulman täysin, tasa-arvolain hengen vastaisesti.

Honkonen on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– Huoltokiusaaminen on ihmisoikeuskysymys, johon eduskunta on myös puuttunut muuttamalla lainsäädäntöä. Vaikuttaa siltä, ettei vallitsevaa ongelmaa edes haluta ymmärtää. Hallituksen on puututtava asiaan. Odotan oikeusministeriltä ja sosiaali- ja terveysministeriltä selkeitä kannanottoja tähän asiaan.