Ylen kysely: Suurin osa suomalaisista korvaisi koulujen uskonnonopetuksen yhteisellä oppiaineella – Andersson haluaa avata elämänkatsomustiedon uskontokuntiin kuuluville

Uskonnonopetus

Suomalaisista 70 prosenttia kannattaa yhteistä oppiainetta uskonnon ja elämänkatsomustiedon tilalle, ilmenee Ylen teettämästä kyselystä.

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon korvaajaksi kelpaisi kyselyn mukaan yli kahdelle kolmannekselle suomalaisista yhteinen oppiaine, jossa tutustutaan maailman uskontoihin oppilaan omasta vakaumuksesta riippumatta.

Kyselyn mukaan mielipide-erot eivät ole kyselyn tuloksessa suuria edes eri ikäluokissa. Suurimmat erot yhteisen oppiaineen kannatuksessa olivat 25–34- ja 65–79-vuotiaiden välillä.

Alueellisesti ehdotus uskonnon ja ET:n yhdistämisestä saa tukea eniten Helsingissä ja Uudellamaalla ja pienintä kannatus on muussa osassa Etelä-Suomea.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan tulos osoittaa, että suomalaiset ymmärtävät vuorovaikutuksen ja kulttuurisen yleissivistyksen merkityksen.

– Tervehdin ilolla tätä keskustelua, Andersson kommentoi Twitterissä.

Anderssonin mukaan oppiaineiden yhdistämisen suurin haaste on, miten huomioidaan molempien tärkeiden oppiaineiden sisältö riittävässä määrin sekä uskontokuntiin kuuluvien oppilaiden tarpeet saada tietoa sekä omasta että muista uskonnoista.

– Lisäksi uudistus edellyttää riittävää poliittista tukea, Andersson muistuttaa.

Andersson toivoo, että hallitus ryhtyy pikaisella aikataululle uudistukseen, jossa elämänkatsomustiedon opetus avattaisiin valittavaksi myös uskontokuntiin kuuluville oppilaille.

– Se lisäisi oppilaiden ja oppiaineiden yhdenvertaisuutta ja valinnanvapautta, Andersson katsoo.

Keskustan kannattajista 66 prosenttia kannattaa ja 30 prosenttia vastustaa yhteistä oppiainetta. Neljä prosenttia ei osaa sanoa kantaansa asiaan.

Vasemmistoliitossa yhteistä oppiainetta kannatti 91 prosenttia puolueen kannattajista. Toisessa ääripäässä eli kristillidemokraateissa asian kannatus oli vain 16 prosenttia.

Ylen kyselyssä kysyttiin, pitäisikö peruskoulun nykyinen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus korvata yhteisellä oppiaineella.

Kyselyn toteutti Taloustutkimus Oy. Siihen vastasi 1006 ihmistä joulukuun lopussa, vastaajat olivat 15–79-vuotiaita. Virhemarginaali on suurimmillaan 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Otsikkoa korjattu 8.1. klo 10.30: Li Andersson haluaa avata elämänkatsomustiedon uskontokuntiin kuuluville. Kyse ei ollut uskontokuntiin kuulumattomista, kuten otsikossa alun perin luki. Tekstiä korjattu 8.1. klo 14.39: Keskustan kannattajista 66 prosenttia kannattaa ja 30 prosenttia vastustaa yhteistä oppiainetta. Alun perin vastustajienkin osuus oli virheellisesti merkitty kannattajiksi.