Vanhanen tyrmää polttoaineiden veronkorotukset: "Määrällisesti supistuva joukko maksaisi" – kilometriverotusta selvitetään

”Tämän hallituksen aikana ei tehtyjen polttoaineveron korotusten jälkeen enää korotuksia tehdä.”
Liikenne

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) ei lämpene esitykselle polttoaineiden veronkorotuksista.

Vanhanen muistuttaa, että liikenteen päästöt vähenevät joka tapauksessa muiden muassa sähköistymisen ansiosta. Päästöjen väheneminen alentaa verotuloja vuoteen 2030 mennessä peräti 1,7 mijardia euroa vuodessa.

– Tämä on merkittävä vähenemä, joka nostaa kysymyksen tulojen korvaamisesta. Arvio kuultiin tänään liikenteen verotusta pohtineen asiantuntijaryhmineen selvityksestä.

Verotuloista merkittävä osa tulee litrapohjaisesta polttoaineverosta, eli maksajina olisivat he, jotka eivät vielä voi sähköautoilla.

– Ei voida ajatella, että määrällisesti supistuva maksajajoukko maksaisi korotukset. Tämän hallituksen aikana ei tehtyjen polttoaineveron korotusten jälkeen enää korotuksia tehdä, Vanhanen kertoo Suomenmaalle.

Vanhanen esitti syksyllä pohdittavaksi kilometripohjaista tulevaisuuden maksujärjestelmää. Se olisi ministerin mukaan alueellisesti nykyistä oikeudenmukaisempi ja huomioisi ammattiliikenteen tarpeet.

– Alustava selvitys toi esiin siihen liittyvät haasteet, mutta mielestäni sen edistämiseksi on ryhdyttävä nyt valmistelemaan kokeilua. Valtion on huolehdittava myös verotuloistaan pitkäjänteisesti. Liikenteen supistuvaa verotulomäärää voidaan korvata myös muilta sektoreilta, mutta sekin vaatii etukäteen laajan poliittisen keskustelun.

Liikenteen verotusta selvittänyt työryhmä esitti aiemmin tänään, että ajoneuvojen verotusta siirrettäisiin perusverosta enemmän polttoaineveroon. Tämä olisi työryhmän mukaan tehokas tapa vähentää päästöjä.

Raportin julkistustilaisuudessa Vanhanen totesi, että nyt tarvitaan syvää yhteiskunnallista keskustelua siitä, onko se enää liikenne joka tuo koko verotuoton, vai täytyykö löytää muista verolähteistä korvaavaa tuloa yhteiskunnan menojen kattamiseksi.

Työryhmä tarkasteli myös ajokilometreihin perustuvaa verotusta liikenteen veropohjan turvaamiseksi pidemmällä aikavälillä.

Se katsoo, että kilometriverotukseen liittyy huomattavia epävarmuuksia, joiden vuoksi edellytyksiä tällaiseen verotustapaan siirtymiselle ei toistaiseksi ole. Paikannukseen perustuvaan verotukseen liittyy vaikeita kysymyksiä tietosuojasta.

Työryhmä toteaa, että kilometriverotukseen on ollut kiinnostusta monissa maissa, mutta missään ei vielä ole käytössä valtakunnallista henkilöautojen paikannukseen perustuvaa verojärjestelmää.

Vanhasen mukaan asiaa olisi syytä selvittää kokeilun muodossa.