Sipilä patistelee hoivayrityksiä toimimaan – "Toimiala on syystä erityistarkkailussa"

Vanhustenhoito

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan vanhustenhoidon pitää olla myös suurten yksityisten toimijoiden prioriteettilistan kärjessä.

Sipilä kommentoi julkisuuteen nousseita vanhusten hoidon laiminlyöntejä Twitterissä.

Toimialan hän sanoi olevan syystä erityistarkkailussa. Pääministeri patisteli alan yrityksiä toimimaan ongelmien korjaamiseksi.

Twiitissään Sipilä viittaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) yhdessä yritysten kanssa reilu viikko sitten laatimaan 25 kohdan listaan, jossa yritykset sitoutuivat muun muassa haamuhoitajailmiön lopettamiseen, kunnon ruokailuun ja lääketurvallisuuteen.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) puolestaan vaatii tiedotteessaan kuntapäättäjiä ottamaan selvää hoivapalveluidensa tilasta.

Mattilan mielestä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toimi aivan oikein, kun se puuttui Attendon Alavudella sijaitsevan hoivakodin toimintaan.

Ministeri sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että tässä tapauksessa valvonta toimi. Hänen mielestään ongelma on kuitenkin osoittautunut niin laajaksi, että kuntapäättäjien on syytä tarkistaa omien hoivapalveluidensa tilanne kaikkialla Suomessa.

Län­si-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to joutui perjantaina keskeyttämään terveys- ja hoivapalveluja tuottavan Attendon Pelimanni-hoivakodin toiminnan Alavudella.

Aluehallintoviraston Pelimanniin tekemässä yllätystar­kas­tuk­ses­sa il­me­ni sel­lai­sia puut­tei­ta, et­tei asuk­kai­den tur­val­li­suut­ta pys­ty­tä riit­tä­väs­ti ta­kaa­maan. Muun mu­as­sa hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus ei ol­lut tar­kas­tuk­ses­sa riit­tä­vä.

Julkisuudessa on keskusteltu viime aikoina myös hoivayhtiö Esperi Caren sekä Mehiläisen vanhustenhoidon puutteista.