Kuntayhtymän johtaja Attendo Pelimannista: "Joka vuorossa on ollut 2–3 työntekijää liian vähän per osasto" 

Vanhustenhoito

Terveys- ja hoivapalveluja tuottava Attendo ei voi jatkaa Alavuden hoivakoti Pelimannin palveluiden tuottamista käytössä olleella mallilla, katsoo Kuusiokuntien seutukunnan sosiaali- ja terveyskuntayhtymän johtaja Maria-Liisa Nurmi.

Nurmen mukaan hoivakodissa oli alusta asti liian vähän henkilökuntaa eikä asukkaiden huonoon kuntoon ollut osattu varautua.

Nurmi valottaa STT:n haastattelussa Pelimannin tilannetta:

Mitkä ovat olleet keskeiset ongelmat Alavuden hoivakoti Pelimannissa?

– Pelimannin terveys- ja hoivapalvelut tuottava Attendo ei ole palkannut sinne riittävästi henkilökuntaa alun perinkään, kun hoivakoti aloitti kuukausi sitten. Attendo ei saanut sinne henkilökuntaa, rekrytointiongelmia on ollut koko ajan. Lisäksi tänä aikana Pelimannista on irtisanoutunut kuukaudessa noin kymmenen työntekijää. Joka työvuorossa on ollut 2–3 työntekijää liian vähän per osasto. Siellä on myös jätetty (hoivakodin) johtaja yksin.

Miksi henkilökuntaa ei ole saatu ja miksi näin moni irtisanoutui?

– Työ hoivakodissa on ollut erittäin raskasta, koska henkilökunta on ollut niin vähän ja vanhukset ovat olleet niin huonokuntoisia.

Olisiko näihin asioihin pitänyt pystyä varautumaan etukäteen?

– Kyllä olisi pitänyt osata varautua. Meillä Kuusiokunnissa sosiaali- ja terveyspalvelut on ulkoistettu Kuusiolinna Terveys Oy:lle, joka on ostanut nämä palvelut alihankintana Attendolta. Viimekätinen vastuu on kuntayhtymällä. Nyt perjantaina kuntayhtymä sitten otti Pelimannin toiminnan haltuunsa.

Miten pitkään tämä järjestely jatkuu?

– Toistaiseksi. Aluehallintovirasto (Avi) lähetti Attendolle selvityspyynnön, johon he vastaavat. Sen jälkeen Avi tekee ratkaisun, voiko Attendo jatkaa siellä. Tällä hetkellä olemme taanneet Pelimannissa asukkaiden hoidon, ja pyrimme takaamaan myös henkilöstölle työrauhan.

Mikä on kuntayhtymän kanta, voiko Attendo jatkaa tässä hoivakodissa?

– Ei tällä mallilla, jolla he ovat tähän asti sitä hoitaneet. Kun Attendo esittää oman ehdotuksensa, sitten tiedämme, millä tavalla he aikoisivat parantaa tilannetta. 

Attendo toi esiin perjantai-iltana tiedotteessaan, että Pelimanniin on muuttanut alkuvuodesta nopealla aikataululla noin 50 poikkeuksellisen huonokuntoista ja runsashoitoista asukasta.

– Pelimanniin on siirtynyt pitkäaikaispotilaita terveyskeskuksen vuodeosastolta ja muista tehostetun palveluasumisen yksiköistä. Tällä on pyritty siihen, että ikäihmisiä ei olisi laitoshoidossa terveyskeskuksen vuodeosastolla. Tavoitteena on ollut, että pyrimme parantaman ikäihmisten palveluita Alavudella. Mutta tässä kävi niin, että Pelimannin henkilöstö ei ole osannut varautua näin huonokuntoisiin ikäihmisiin kuin sinne on siirretty.

– On lisäksi syytä muistaa, että Pelimanni ei ole ollut vielä täynnä. Siellä on 45 tehostetun palvelun paikkaa ja 20 palveluasumisen paikkaa. Tällä hetkellä hoivakodissa on sisällä 48 vanhusta. Eli kaikkia asiakaspaikkoja ei ehditty täyttää ennen kuin Attendon järjestämä toiminta hoivakodissa keskeytettiin.

Pelimannissa hoidossa olleista vanhuksista kuusi on kuollut siellä ollessaan. Onko näihin kuolemiin mahdollisesti liittynyt hoidon laiminlyöntiä?

– Asia on selvityksessä. Jos on epäilyä, että jotain on laiminlyöty, poliisi on se viranomainen, joka vastaa tutkinnasta.