Keskustan Kosonen: "Seutukaupungit ovat Suomen työllisyyden selkäranka" – OKM:n selvitys painottaa osaavan työvoiman pitoa ja vetoa alueilla

Talous

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä selvittäjä, keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen esittää toimia seutukaupunkien osaajatarpeeseen vastaamiseksi.

– Seutukaupungit ovat Suomen työllisyyden selkäranka. Niissä toimivilla yrityksillä on kuitenkin usein haasteita löytää osaavaa työvoimaa sekä TKI-rahoitusta hankkeilleen. Selvityksessä lähdettiinkin pohtimaan ratkaisuja näihin ongelmiin, Kosonen kertoo.

Yritysten osaajatarve sekä tarve kehittää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ovat selvityksen kärki. Keskeiset ehdotukset ovatkin vahvasti koulutuspoliittisia.

– Opiskelumahdollisuuksien lisäämiseksi koulutuspolkuja ammatillisista oppilaitoksista ja lukioista alueen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin tulisi kehittää ja luoda toimintamalleja eri koulutusasteiden yhteisille kampuksille, selvityksessä todetaan.

– Koronapandemia on tuonut uudella tavalla esille etäyhteyksien mahdollisuudet korkeakouluille. Enää kaikkien opiskelijoiden ei ole pakko olla samassa paikassa, Kosonen huomauttaa.

Lähi-, hybridi- ja etäopetusmalleja tulisi kehittää, jotta paikkariippumaton koulutus ja opiskelu olisi mahdollista.

– Korkeakoulujen koulutustarjonta tulisi tuoda helposti saavutettavaksi ja löydettäväksi digialustalle. Ylempien korkeakoulututkintojen opiskelun tulisi olla vähintään osin mahdollista seutukaupungeissa. Yliopistokeskusmallin tuomista valittuihin seutukaupunkeihin tulisi harkita, selvitys painottaa.

TKI-rahoitusta pitäisi myös kohdentaa tasaisemmin.

– Tällä hetkellä moni seutukaupunki on eräänlaisen väliinputoajan asemassa. Suuri osaa TKI-rahoituksesta ohjautuu suuriin kaupunkeihin ja EU-rahoitus lähinnä vain Itä- ja Pohjois-Suomeen, Kosonen muistuttaa.