Ovaskalta lakialoite: Ulkomaisen vaalituen vastaanottamiselle tiukemmat rajat

Ulkomainen vaalituki

Keskustan kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Jouni Ovaska jätti keskiviikkona lakialoitteen ulkomaisen vaalirahoituksen vastaanottamisesta.

Ovaska esittää lain muuttamista siten, että ulkomaista tukea vaalikampanjaan ei voi enää ottaa vastaan yksityishenkilöiltä.

– Vaalirahoituksen läpinäkyvyys on keskeistä kansalaisten mahdollisuudessa arvioida kansanedustajan riippumattomuutta. Suhteessa ulkovaltoihin tämä riippumattomuus on oltava mielestäni erityisen tarkkailun alla.

Esimerkiksi Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on ollut huolestunut valtioiden toisiin maihin kohdistamasta vaalivaikuttamisesta.

– Ulkomaisista lähteistä saatu rahoitus vaaleissa on läpinäkyvyyden toteutumisen kannalta vakava kysymys. Ulkomaisen yksityishenkilöltä saadun rahoituksen alkuperän selvittäminen on vaikeaa. Olemme saaneet julkisuudesta seurata surullisia yksittäistapauksia. Mielestäni ulkomaiselle yksityishenkilöltä saadulle tuelle ei ole perusteita, ja lakia tulee muuttaa siltä osin.