Etelä-Hämeen keskustalaiset vaativat lisää rahaa alemman tieverkon peruskorjaukseen ja kunnossapitoon

Tiet

Suomen luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen vaatii toimivan tieverkoston. Siksi keskustan Etelä-Hämeen piirihallitus esittää, että hallituksen ensi vuoden talousarviossa varattaisiin 20 miljoonaa euroa lisää määrärahaa yksityisteiden valtionosuuksien maksamiseen.

Tämän jälkeen yksityisteiden vuosittainen valtionosuusmäärä olisi 40 miljoonaa euroa.

Keskustalaiset muistuttavat, että Suomen tieverkko on pahasti rapautumassa erityisesti alemman asteisten teiden kuten paikallis- ja yksityisteiden osalta.

– Suomessa on viime vuosikymmeninä pistetty perusväyliä kuten moottori- ja valtateitä kuntoon leikkaamalla rahoitusta juuri alemman asteisen tieverkon kunnossapidosta ja korjaamisesta.

Piiri toteaa kannanotossaan, että paikoin maaseudun paikallis- ja yksityistieverkosto onkin erittäin huonossa kunnossa.

– Maaseudulla toimiville yrityksille, joiden raaka-aineiden ja tuotteiden kuljettaminen on yrityksen toiminnan elinehto, kelvottomassa kunnossa olevat tiet ovat erittäin suuri haitta yrityksen toiminnalle.

Keskustaväki huomauttaa, että Sanna Marinin (sd.) hallitus on ohjelmassaan sitoutunut 300 miljoonan euron vuosittaiseen tasokorotukseen perusväylän pidon rahoituksessa. 

Hallitusohjelman mukaisesti 20 miljoonan euron valtion erillisrahoitus on korvamerkitty yksityisteiden perusparannuksiin. Tätä rahaa haetaan ELY-keskuksilta.

–Yksityisteiden valtionosuuksien tasoa pitää pystyä jatkossakin korottamaan, koska se helpottaa taloudellisessa ahdingossa olevien kuntien mahdollisuutta maksaa yksityisteille myös kuntien avustusta. Molemmat avustukset ovat erittäin tarpeellisia ja tärkeitä, Etelä-Hämeen keskustalaiset paaluttavat.