THL: Sote-päätös askel oikeaan suuntaan, vaikutuksia vielä vaikea arvioida 

Sote-ratkaisu

Sote-uudistus on askel oikeaan suuntaan, arvioi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Juhani Eskola

Hänestä sote-alueiden määrän lasku kahdeksastatoista viiteentoista on hyvä, sillä se merkitsee, että kaikkein pienimmät yksiköt on karsittu pois. 

– Tämä on liikkumista hyvään suuntaan. Minua huoletti, että sinne oli jäämässä pieniä yksiköitä, joiden mahdollisuudet taata palvelut tuntuivat hepposilta. 

Eskola näkee myönteisenä sen, että sote-ratkaisussa on mukana niin sanottu takaportti. Käytännössä se tarkoittaa, että jos alueet eivät täytä niille annettuja kriteerejä, alueiden määrää voidaan vähentää.

Eskola sanoo suhtautuvansa hallituksen päätökseen myönteisesti. Hän pitää tärkeimpänä, että päätös ylipäätään syntyi, vaikka soten näkökulmasta vähempi alueiden määrä olisi ollut parempi ratkaisu.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön kesällä teettämän ulkopuolisen asiantuntijaselvityksen mukaan itsehallintoalueiden sopiva määrä olisi 9–12.

Hallituspuolueet pääsivät viime yönä sopuun siitä, että itsehallintoalueita perustetaan 18 ja sote-palveluja järjestetään 15 alueen puitteissa.

Lisäksi osana uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, joka mahdollistaa palveluiden valitsemisen julkiselta, yksityiseltä tai kolmannen sektorin tuottajalta. 

Eskola sanoo, että päätöstä on vielä vaikea arvioida, sillä uudistuksen iso kuva on vielä auki. Esimerkiksi se, miten hallintoon liittyvät asiat ratkaistaan, on olennaisempaa. 

– Mitä tämä 18 itsehallintoaluetta esimerkiksi käytännössä merkitsee, sitä en osaa vielä arvioida.