Ruokakauppojen ja alkutuottajien välisissä sopimuksissa on kohtuuttomia ehtoja, linjaa kauppatapalautakunta – "Yksittäisen tuottajan neuvotteluasema on heikko"

Lautakunnan mukaan kiinteähintaisessa pitkäkestoisessa sopimuksessa on oltava aito hinnantarkistusehto.
Maatalous

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta arvioi, että erään päivittäistavarakaupan alan toimijan ja alkutuottajien välisissä sopimuksissa on kohtuuttomia sopimusehtoja. Menettely on lautakunnan mukaan hyvän kauppatavan vastaista.

Ehto koskee hinnantarkistuksia sopimuskauden aikana. Lautakunta suosittaa, että kiinteähintaisessa, hintajaksoltaan pitkäkestoisessa sopimuksessa on oltava aito hinnantarkistusehto.

–  Päivittäistavarakaupan ja alkutuottajien välisten sopimusten mukaan hinnanmuutoksista on ollut mahdollista neuvotella, mutta lautakunnan selvityksen mukaan tämä ei käytännössä ole ollut mahdollista, vaikka satomäärä tai tuotantokustannukset muuttuisivat olennaisesti, kertoo elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan puheenjohtaja, professori Veikko Vahtera tiedotteessa.

Kauppatapalautakunnan tiedossa on, että eräs päivittäistavarakaupan alan toimija on pyytänyt alkutuottajilta kiinteähintaista tarjousta satokausituotteista yhdeksän kuukautta etukäteen ja kymmenen kuukauden ajalle.

–  Päivittäistavarakaupan ala on Suomessa hyvin keskittynyttä, joten yksittäisen tuottajan neuvotteluasema on heikko, Vahtera arvioi.

Lautakunta suosittaa, että kiinteähintaisessa ja hintajaksoltaan pitkäkestoisessa sopimuksessa on oltava aito hinnantarkistusehto erityisesti siltä varalta, jos sopimushinnan perusteena olevat olosuhteet muuttuvat olennaisesti.

Lautakunnan suosituksen mukaan hinnantarkistuslausekkeesta on käytävä ilmi mekanismi, jonka mukaan tuotteen hinta voi muuttua, kun tietyt edellytykset täyttyvät.

Hinnanmuutos voidaan sitoa esimerkiksi tiettyyn indeksiin. Tällöin muutos on mahdollinen ilman erillistä neuvottelua ja toisen osapuolen antamaa suostumusta.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin. Lautakunnan toimintaa rahoittavat Elintarviketeollisuusliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja Päivittäistavarakauppa ry. Lautakunta toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä.