Liikenneturva kannustaa kuntia ottamaan käyttöön alhaisempia nopeusrajoituksia – tätä nopeusrajoitusta pitäisi laajentaa

Liikenneturvallisuus

Noin puolet henkilövahinkoon johtavista tieliikenteen onnettomuuksista tapahtuu taajama-alueilla. Liikenneturvan mukaan henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä väheni hienoisesti 30 km/h tieosuuksien kasvaessa.

– Esimerkiksi Espoossa kaduista lähes 60 prosenttia on 30 km/h rajoituksella. Liikenneonnettomuuksien uhrien määrä asukaslukuun suhteutettuna on pieni verrattuna muihin isoihin kaupunkeihin. Ajonopeuksien rauhoittaminen on tehokas turvallisuustoimi, mutta oikotie onneen se ei välttämättä ole. Esimerkiksi Oulussa on sekä vähän onnettomuuksia että 30 km/h:n alueita, kertoo Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Valtosen mukaan kunnan ratkaisuna voi olla myös kävelyn ja pyöräilyn erottaminen moottoriajoneuvoliikenteestä. Olennaista on, että liikenneympäristö tukee nopeusrajoitusta.

– Rajoitusten noudattaminen tarvitsee myös uskottavaa valvontaa.

Liikenneturvan kyselyn mukaan 62 prosenttia suomalaisista luonnehti 30 km/h nopeusrajoitusta turvalliseksi. Lähes kahdeksan kymmenestä pitää edes jokseenkin hyväksyttävänä 30 km/h nopeusrajoitusta alueilla, joissa kävellään ja pyöräillään paljon.

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista 80 prosenttia toivoi, että uusi kunnanvaltuusto edistäisi kotikunnan liikenneturvallisuutta aktiivisesti. Liikenneturva kannustaa kuntia ottamaan käyttöön alhaisempia nopeusrajoituksia: Liikenteen kokeminen turvalliseksi esimerkiksi koulumatkalla on kunnille tärkeä vetovoimatekijä.

– Nopeuksien laskeminen 30 km/h on suositeltavaa eritoten alueilla, joissa kävellään ja pyöräillään paljon, joissa on paljon kouluja tai palvelutaloja, summaa Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen.