Lapin keskustaväki vaatii liikennepoliittisia toimia: Ei ole oikein, että Itä-Lappi tukee yksipuolisesti Etelä-Suomen kehittymistä

Piirikokous

Keskustan Lapin piirin vuosikokous pidettiin lauantaina Kemijärvellä.

– Kokoukseen osallistui myös puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen. Vuosikokous oli tyytyväinen rovaniemeläisen kansanedustaja ja keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohen antamasta ilmoituksesta asettua ehdolle vuoden 2023 eduskuntavaaleihin, piiri kertoo tiedotteessaan.

Kokouksessa valittiin keskustan piirin viralliset edustajat kesäkuun puoluekokoukseen ja puoluevaltuuskunnan jäsenet.

Puoluevaltuustoon valittiin varsinaisiksi edustajiksi Ari-Veikko Puska Savukoskelta, Janne Kaisanlahti Kemijärveltä, Marjo Hautala Posiolta, Anitta Jaakola Ranualta ja Pirkko Jauhojärvi Kittilästä. Varaedustajiksi valittiin Aino Kulpakko Pelkosenniemeltä, Ari Karvo Rovaniemeltä, Pertti Lakkala Rovaniemeltä sekä Anita Ruokamo ja Teija Kerkelä Kemijärveltä.

Vuosikokouksen kannanoton piiri teki Rovaniemeltä Kemijärven kautta Sallaan kulkevan Kantatie 82:n peruskunnostamisesta.

– Rovaniemeltä Kemijärven kautta Sallaan kulkeva Kantatie 82 on merkittävä väylä paitsi Itä-Lapissa alueellisesti, myös koko Suomen kannalta. Kantatie 82 on tärkeä koko Suomen teollisuuden, kilpailukyvyn ja huoltovarmuuden kannalta. Kantatie 82:n kautta kulkevat liikennemäärät ovat turismin, tavaraliikenteen ja puolustusvoimien tarpeiden vuoksi kasvaneet voimakkaasti.

– Samaan aikaan valtio on siirtänyt tien peruskorjausta hamaan tulevaisuuteen tien kunnon huonontuessa vuosi vuodelta. Tien huono kunto aiheuttaa turvallisuusriskin liikenteelle ja kuormittaa samalla myös ajoneuvokalustoa. Valtion on korkea aika kantaa vastuunsa ja osoittaa pikaisesti Kantatie 82:ta varten tarvittavat kunnostusmäärärahat, piiri kirjoittaa kannanotossa.

Itä-Lappiin on tulossa laajoja teollisuus- ja kaivoshankkeita, jotka tarvitsevat toteutuakseen toimivat liikenneyhteydet, Lapin keskustaväki muistuttaa.

– Lapissa on runsaat luonnonvarat. Toimivat liikenneyhteydet hyödyttävät samalla koko Suomen kansantaloutta ja tuovat siten hyvinvointia myös Itä-Lapin ulkopuolelle. Ei ole oikein, että Itä-Lappi tukee yksipuolisesti Etelä-Suomen kehittymistä saaden itse vain rippeitä koituvasta hyödystä. Lapin Keskusta vaatii, että Kantatie 82:n perusparannus otetaan jo ensi vuoden talousarvioon osaksi valtiovarainministeri Saarikon ehdottamaa ItäSuomen tukipakettia. Kantatie 82 tulee kunnostaa tieyhteyden koko pituudeltaan Rovaniemeltä Sallaan asti.