Keskustaedustajat: Suomeen julistettava elonkorjuukapina

Maatalous

Keskustan kansanedustajat Arto Pirttilahti, Tuomas Kettunen ja Mikko Savola ovat huolissaan Suomen ruuantuotannon kannattavuudesta ja viljelijöiden jaksamisesta. 

Heidän mielestään maahan tulisi julistaa ”elonkorjuukapina”.

Savola muistutti keskiviikkona eduskunnan budjettikeskustelussa, että maanviljelijöiden ensisijainen tehtävä on tuottaa ruokaa, niin että sitä riittää kaikille. Samalla viljelijät pitävät huolta Suomen huoltovarmuudesta.  

Pirttilahti puolestaan painotti linjaa, jossa ilmastotekoja rakennetaan yhteistyössä niin ekologisista, taloudellisista kuin sosiaalisistakin lähtökohdista. 

Kettunen korosti, että suomalaisen maataloustuottajan etua pitää puolustaa varsinkin nyt, kun aika on erityisen haastava viljelijöille.