Helsingin ei pidä pelätä etätöitä, vaan nähdä se mahdollisuutena, pormestariehdokas Eeva Kärkkäinen sanoo – "Entä jos maailman metropoleista tultaisiin Helsinkiin etätöihin?"

Etätyöt

Keskustan pormestariehdokas Eeva Kärkkäinen ehdottaa Helsingille omaa etätyöstrategiaa, jonka avulla pääkaupunki voisi pyrkiä olemaan paitsi Suomen myös Pohjoismaiden ja koko Euroopan houkuttelevin etätyökaupunki.

Julkisuudessa on puhuttu paljon, että etätöiden yleistyminen on mahdollisuus maaseutumaisille kunnille, kun kaupunkilaiset haluavat tehdä etätöitä esimerkiksi mökeiltään käsin. Kärkkäinen kuitenkin huomauttaa, etteivät etätyöt ole kaupungeillekaan uhka vaan mahdollisuus.

– Helsingin ei pidä pelätä etätyötä, hän kirjoittaa kannanotossaan.

Kärkkäisen mukaan Helsinki voisi tehdä itselleen vetovoimatekijän siitä, miten kaupunki huomioi muuttuvan työelämän ja miten se vastaa muutoksen tarpeisiin.

– Muuttoliike voi kulkea moneen suuntaan sen mukaan, missä on hyvää elämänlaatua tarjolla. Entä jos maailman metropoleista tultaisiinkin Helsinkiin ja eri puolille Suomea etätöihin?

Etätöiden yleistyminen voi Kärkkäisen mukaan tarkoittaa Helsingille monia positiivisia asioita. Kun työmatkaliikenne vähenee, vähenevät myös ruuhkat. Etätyöt voivat myös lisätä asuinalueiden elinvoimaa ja vähentää rakentamisen painetta.

Helsingin etätyöstrategian tulisi Kärkkäisen mukaan tarjota ratkaisuja erilaisiin etätyöstä aiheutuviin ongelmiin.

Esimerkeiksi hän mainitsee asuntojen ahtauden, työergonomian hankaluudet, yksinäisyyden ja tiimityön puutteen.

– Näitä haasteita on syytä tutkia ja vähentää paremmalla työn organisoinnilla, lähi- ja etätyön vaihtelulla sekä johtamisella.

Etätöitä tekeville pitäisi Kärkkäisen mukaan tarjota houkuttelevia ja edullisia etätyöympäristöjä. Kahvilat eivät ole siihen välttämättä paras ratkaisu.

Kärkkäisen mukaan olisi syytä selvittää myös uusien kotien ja toimistojen kaavoitusta ja suunnittelua siitä näkökulmasta, miten ne soveltuvat lisääntyvään etätyöhön.

– Tarvitaanko jatkossa asuinkerrostaloihin enemmän yhteisiä tiloja, jotka soveltuvat etätöihin? Miten toimistotilojen ja niitä käyttävien yritysten tarpeet muuttuvat? Onko kaikkialla aidosti toimivat tietoliikenneyhteydet, hän kysyy.

Kärkkäinen järjestää etätöihin liittyvän keskustelutilaisuuden Facebookissa torstaina kello 19.

Mukana keskustelemassa ovat Helsingin kaupunginvaltuutettu, professori Laura Kolbe (kesk.) sekä edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula.