Hallitus aikoo korottaa lääkekorvausten omavastuuta

Lääkekorvaukset

Hallitus esittää korotuksia lääkekorvausten omavastuuosuuksiin. Myös sairausvakuutuksen matkakorvausten omavastuuosuuksia esitetään korotettavaksi.

Viime hallituskauden lopulla päätetty, ensi vuoden alussa voimaan tuleva 45 euron kokoinen alkuomavastuu aiotaan korottaa 60 euroon. Kela-korvausta lääkärin määräämistä lääkkeistä saisi siis vasta, kun vuotuiset lääkekulut ylittävät 60 euron omavastuun rajan.

Ylempään erityiskorvausluokkaan kuuluvista lääkkeistä esitetään maksettavaksi korvausta vasta 5 euron ylittävältä osalta nykyisen 3 euron sijasta.

Vuosiomavastuun ylityksen jälkeistä lääkekohtaista omavastuuta hallitus aikoo korottaa 1,5 eurosta 2 euroon. Ensi vuonna vuosiomavastuu eli lisäkorvaukseen oikeuttavan lääkekustannusten kokonaissumma on 610 euroa.

Sairaanhoitoon liittyvien matkakustannusten omavastuuta yhdensuuntaiselta matkalta aiotaan korottaa 16 eurosta 25 euroon. Korotettua omavastuuta aiotaan nostaa 32 eurosta 50 euroon.

Vuotuinen omavastuuosuus puolestaan aiotaan korottaa 272 eurosta 300 euroon. Tätä summaa ylittävä matkakustannusosuus siis korvataan kokonaan, kuitenkin enintään vahvistetun korvaustaksan mukaiseen määrään.

Sairaanhoitovakuutuksen korvausmenojen leikkauksella hallitus pyrkii saavuttamaan 148 miljoonan euron vuotuiset säästöt.