Valtiovarainministeriö kasvatti arviotaan verotuloista yli miljardilla

Verotulot

Valtiovarainministeriö on kasvattanut arviotaan tänä vuonna saatavista verotuloista.

Valtiovarainministeriö arvioi valtion tämän vuoden verotulojen kasvavan 1 035 miljoonaa euroa suuremmaksi kuin mitä keväällä arvioitiin.

Tiedot käyvät ilmi hallituksen torstaisesta esityksestä vuoden 2017 toiseksi lisätalousarvioksi.

Verotulojen kasvun taustalla on vuoden mittaan kohentunut taloustilanne.

Verotuloja tulee lisää ennen muuta yhteisöverotuksesta, jonka tulojen arvioidaan kasvavan 810 miljoonaa euroa. Perintö- ja lahjaveron tuottojen arvioidaan kasvavan 200 miljoonalla eurolla.

Lisäksi valtiovarainministeriö arvioi rahapelituottojen kasvavan lähes 12 miljoonaa euroa suuremmiksi kuin mitä keväällä arvioitiin. Näin ollen valtion tulot kasvavat kaikkiaan 1 047 miljoonaa euroa keväistä arviota suuremmaksi.

Hallituksen lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 1 028 miljoonalla eurolla, jolloin valtion nettolainanotoksi tänä vuonna arvioidaan 4,4 miljardia euroa.