Tölli: Komiteatyöskentely takaisin lainvalmisteluun

Eduskunta

– Lainvalmistelussa olisi hyvä ottaa uudelleen käyttöön komiteatyöskentely yhteiskunnallisesti merkittävissä, laajakantoisissa ja yleensä yli vaalikauden ulottuvissa hakkeissa, kansanedustaja Tapani Tölli (kesk.) esitti tänään eduskunnan täysitunnossa pitämässään puheessa.

Hän korosti lainvalmistelun ja -kirjoittamisen vaativan korkeaa ammattitaitoa ja osaamista. Edellytyksenä Töllin mukaan on, että siihen kohdennetaan  riittävästi henkilöresursseja.

– Nyt niissä on ollut vajetta pitkän aikaa. Olisikin perusteltua vahvistaa harkitusti näitä resursseja.

Tölli pohti myös, pitäiskö kussakin ministeriössä olla erikseen lainvalmistelusta vastaava lainsäädäntöjohtaja.

Kansanedustaja korosti, että lakien valmistelussa on arvioitava huolella niiden suhdetta perustuslakiin.

– Tässä olisi nykyistä enemmän pystyttävä tukeutumaan oikeusministeriön apuun, hän huomautti.

Tölli muistutti, ettei hyvästä lainsäädännön tasosta huolehtiminen ole hallitus-oppositio -asia, vaan yhteinen asia

– Sata vuotta sitten eduskunta julistautui korkeimman vallan haltijaksi ja on sitä sen jälkeen ollut. On tärkeä, että me itse kukin kohdallamme huolehdimme, että käyttäydymme keskusteluissa ja toimissamme niin, että tähän valtaan liittyvä arvo myös säilyy, Tölli päättio puheensa.