THL ja STM: Koronatartuntojen viikoittainen määrä on nelinkertaistunut kesäkuun puolivälin jälkeen – sairaalahoidon tarve ei enää nouse samaa tahtia

Koronatartunnat

Koronavirustartuntojen viikoittainen lukumäärä on nelinkertaistunut Suomessa kesäkuun puolivälin jälkeen, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viikoittaisessa koronatilannekatsauksessa.

Rokotuskattavuuden nousun ansiosta sairaalahoitoa vaativien tautitapausten määrä ei ole noussut suhteessa tartuntojen määrään yhtä nopeasti kuin aiemmin epidemian aikana, THL ja STM kertovat.

Tilannekatsauksessa kuitenkin korostetaan, että tartuntamäärien nopean kasvun takia epidemian kokonaiskuva on huolestuttava.

THL:n ja STM:n mukaan tehohoidossa olevista koronapotilaista yli puolet on alle 50-vuotiaita. Viimeisimmän tiedon mukaan koronapotilaita on sairaalahoidossa 56, joista teho-osastoilla kymmenen. Tulevan viikon ennusteet sairaalahoidossa olevien lukumääristä ovat edelleen loivassa nousussa, THL ja STM kertovat.

Tartuntatautirekisteriin ei ole ilmoitettu yhtään uutta koronavirustautiin liittyvää kuolemaa heinäkuun puolenvälin jälkeen. Heinäkuun alkupuoliskolla THL raportoi yhteensä viidestä koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta.

Viime viikolla todetuista tartunnoista yli puolet todettiin alle 30-vuotiailla, joiden keskuudessa tapaukset painottuivat erityisesti 18–23-vuotiaisiin, tilannekatsauksesta selviää.

Tartuntojen määrän lisääntyminen erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa on ruuhkauttanut tartunnanjäljityksen osalla Suomen alueista. THL:n ja STM:n mukaan altistuneet itse ovat avain ruuhkan purkamiseen.

–  Asianosaisten on lain mukaan autettava viranomaisia tartunnanjäljityksessä ja noudatettava heidän ohjeitaan, jotta tartuntaketjujen muodostuminen saadaan katkaistua viiveettä, tilannekatsauksessa kerrotaan.

THL ja STM kehottavat nuoria vähentämään tartuntariskiä aiheuttavia sosiaalisia kontaktejaan ja ottamaan rokotus heti, kun se on mahdollista.

Positiivisten koronanäytteiden osuus nousi viime viikolla 2,3 prosenttiin, THL ja STM kertovat. Koronatapausten osuus testatuista näytteistä on kuukauden aikana noussut lähes yhden prosenttiyksikön. Testien määrät ovat pysyneet samalla tasolla.

–  Osuuden kasvu kertoo siitä, ettei kaikkia tartuntoja havaita enää yhtä tehokkaasti kuin aiemmin, tilannekatsauksessa kerrotaan.

Tartunnanlähde saadaan puolestaan selvitettyä yhä useammassa tapauksessa. Viime viikolla kotimaassa saaduista tartunnoista 72 prosentissa tartunnanlähde saatiin selvitettyä. Osuus on parantunut kahdeksalla prosenttiyksiköllä edeltävästä viikosta.