Suuriin hankkeisiin selkeyttä lähiviikkoina

Budjetti

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus ei sisällä hallituksen kertaluontoisia tulevaisuusinvestointeja, joilla pyritään edistämään muun muassa työllisyyttä ja julkisten palveluiden saatavuutta.

Ministeriöiden ehdotukset tulevaisuusinvestoinneiksi käsitellään tulevina viikkoina ja ne sisällytetään lopulliseen budjettiesitykseen syyskuussa, kun hallitus kokoontuu budjettiriiheen.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) arvioi, että osa suurista hankkeista selkiytyy, kun valtiovarainministeriö käy seuraavaksi kahdenvälisiä keskusteluja muiden ministeriöiden kanssa.

Esimerkiksi suuret raidehankkeet tulevat hänen mukaansa esille keskusteluissa liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

– LVM:n puolelta on indikoitu, että kahdenvälisissä neuvotteluissa tullaan näihin (raidehankkeisiin) palaamaan, Lintilä sanoi.

Nyt tekeillä oleva budjetti on pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen ensimmäinen. Lintilä arvioi, että hallituksen vaihtuminen näkyy budjettilinjoissa erityisesti sosiaalipuolen kohdennuksilla.

Budjettiehdotuksessa on kohtia esimerkiksi perheiden ja opiskelijoiden aseman parantamiseksi. Opintoraha aiotaan sitoa indeksiin ensi vuoden elokuusta alkaen. Lisäksi perusturvaa ja pienimpiä eläkkeitä korotetaan.

Koulutuspuolella yliopistojen perusrahoitusta lisättäisiin 10 miljoonalla eurolla ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta 5 miljoonalla eurolla.

Luonnonsuojelurahoitusta ehdotetaan kasvatettavaksi 25 miljoonalla eurolla. Teiden, rautateiden ja vesiväylien kunnossapitoon ehdotetaan 300 miljoonan lisärahoitusta.

Kehitysapuun ehdotetaan 72 miljoonan euron lisämäärärahaa.