Suomessa poikien ja tyttöjen välinen ero lukutaidossa OECD-maiden suurin – tämä saattaisi auttaa heikoimmin pärjääviä poikia

Lukutaito

Viimeisimmän PISA-tutkimuksen perusteella heikosti lukevien poikien määrän kasvu antaa aihetta huoleen, kertoo Tilastokeskus poikien päivänä 16. toukokuuta.

Suomalaisnuorten lukutaito on tutkimuksen mukaan maailman huipputasoa, vaikka sijoitus vertailussa on laskenut kärkipaikalta. Syy laskevaan sijoitukseen on nopeasti lisääntynyt heikkojen lukijoiden määrä.

Heikoimman tason lukijoilla opiskelu ja työelämässä pärjääminen on haastavaa. Vaikeudet pärjätä yhteiskunnassa lisäävät syrjäytymis­riskiä.

Suomalaisista pojista 20 prosenttia oli heikoimman tason lukijoita, tytöillä osuus oli 7 prosenttia. Heikosti lukevien poikien määrä on kasvanut 7 prosentti­yksikköä vuodesta 2009. Vastaavasti etevimpien lukijoiden ryhmässä tyttöjä (20 %) oli enemmän kuin poikia (9 %).

Poikien lukutaidon taso ei ole huolena vain Suomessa, se on kaikissa tutkimukseen osallistuneissa maissa tyttöjen tasoa heikompi. Suomessa poikien ja tyttöjen välinen ero on kuitenkin OECD-maiden suurin.

Miksi poikia sitten on tyttöjä enemmän heikoimmin lukevien ryhmässä? Oppilaiden lukuinnostuksella on yhteys lukutaitoon. Suomalaispojista 63 prosenttia kertoi lukevansa vain, jos on pakko. Tytöillä vastaava luku on 39 prosenttia.

Aiemmin on havaittu, että kotoa saadun tuen puute vaikuttaa erityisesti poikien oppimiseen. Sosiaalisten suhteiden ongelmat vaikuttivat poikien oppimiseen tyttöjä enemmän. Kotoa saatu tuki saattaisikin olla tärkeä auttava tekijä varsinkin heikoimmin pärjääville pojille.

Kolmen vuoden välein toteutettava PISA on OECD:n jäsenmaiden yhteinen tutkimus­ohjelma, jonka avulla saadaan kansainvälistä vertailutietoa niin koulutuksen tilasta kuin myös koulun ulkopuolisista oppimiseen vaikuttavista tekijöistä. Vuoden 2018 PISA-tutkimuksessa keskityttiin erityisesti lukutaitoon.