STM: Suomi on koronaepidemian toisessa vaiheessa, epidemian kiihtymisestä useita merkkejä

Koronavirus

Suomi on selvästi koronavirusepidemian toisessa vaiheessa, sanoo strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

Epidemian kiihtymisestä on STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan nähtävissä useita merkkejä: tautitapausten ilmaantuvuus on nopeassa kasvussa, positiivisten testitulosten osuus on noussut, ja tartunnan lähde on yhä useammin tuntematon.

Viruksen tartuttavuutta ilmaiseva r-arvo on jäänyt 1,2–1,25 tasolle. Voipio-Pulkin mukaan r-arvo ei ole tällä hetkellä erityisen informatiivinen mittari, sillä virus ei leviä väestössä valtoimenaan vaan ryppäinä.

Nuoret aikuiset ovat koronatartunnoissa yliedustettuina, Voipio-Pulkki huomauttaa. Viimeisimpien tietojen mukaan noin puolet tartunnoista todetaan nyt alle 30-vuotiailla.

Tartuntojen lähteitä ovat olleet muun muassa baarit, opiskelijajuhlat ja muu vapaa-ajan toiminta. Tästä pitää pystyä tekemään johtopäätöksiä niin itse kunkin omassaan elämässään kuin tapahtumien järjestämisessä, Voipio-Pulkki sanoo.

Sairaalahoidon tarve on alkanut odotetulla viiveellä hieman kasvaa, mutta se ei vielä ole samalla tasolla kuin keväällä. Tätä selittänee Voipio-Pulkin mukaan juuri nuorten suuri osuus tartunnoista. Riskiryhmien suojaus näyttää toimivan hyvin.