Poliisibarometri: Valtaosa suomalaisista luottaa yhä poliisiin – onnistunut tärkeimmissä tehtävissään hyvin

Poliisi

Valtaosa suomalaisista luottaa yhä poliisiin, ilmenee tuoreesta poliisibarometrista. Vastanneista 91 prosenttia ilmoitti luottavansa poliisiin melko tai erittäin paljon.

Luottamus on vähentynyt jonkin verran edellisestä mittauksesta. Tulosten perusteella poliisi on onnistunut tärkeimmissä tehtävissään hyvin ja poliisityötä arvostetaan.

Poliisibarometrin mukaan poliisi onnistuu hyvin niissä operatiivisissa tehtävissä, joita kansalaiset pitävät poliisin tehtävistä kaikkein tärkeimpinä. Näitä ovat muun muassa kiireellisiin hälytyksiin vastaaminen sekä väkivaltarikosten selvittäminen ja torjunta.

Poliisibarometritutkimuksessa haastatellut henkilöt myös katsovat, että poliisi on oikeudenmukainen ja kohtelee heitä verrattain hyvin.

Vaikka yhä harvempi joutuu rikoksen uhriksi ja esimerkiksi henki- ja omaisuusrikokset ovat pitkällä aikavälillä vähentyneet, luottamus poliisin toiminnan vaikuttavuuteen on vähentynyt viime vuosina jonkin verran.

Kyselyyn vastanneiden mukaan poliisin suhtautumisessa eri kulttuuritaustasta tuleviin ihmisiin on kehitettävää.

Noin puolet tutkimuksessa haastatelluista arvioi, että poliisi suhtautuu samalla tavalla sekä suomalaisiin että niihin henkilöihin, joiden kulttuuritausta on jokin muu kuin suomalainen.

Noin 39 prosenttia vuoden 2020 poliisibarometriin vastanneista henkilöistä piti melko tai erittäin todennäköisenä, että poliisin sisällä esiintyy korruptiota tai epäeettistä toimintaa.

Pysyvänä kehittämisen kohteena vastausten perusteella on poliisin palvelujen saatavuuden ja poliisin näkyvyyden turvaaminen yhdenvertaisesti kaikille kansalaisille.

Haastatelluista suurin osa katsoi, että poliisi kykenee kantamaan vastuun joko kokonaan tai pääosin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamisesta.

Noin 15 prosenttia taas ajatteli, että poliisi kykenee kantamaan vastuun yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta vain melko pieneltä osin tai ei juuri lainkaan.

Kansalaisia eniten huolettavia rikoksia ovat rattijuoppous, huumeiden käyttö ja myynti, pahoinpitelyt, ampuma-aseella tehdyt rikokset, seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta sekä viharikokset.

Rattijuoppous huolestutti erittäin tai melko paljon 80 prosenttia vastaajista. Esimerkiksi terrorismi Suomessa huolestutti erittäin tai melko paljon noin puolta vastaajista.

Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka vakavana ongelmana he pitävät rikollisuutta omassa lähiympäristössään. Noin 79 prosenttia vastaajista arvioi, että rikollisuustilanne ei ole kovin vakava tai ei juuri lainkaan vakava heidän lähiympäristössään.

Tutkimus tehtiin ennen koronavirusepidemian puhkeamista Suomessa. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä yli tuhatta Manner-Suomessa asuvaa 15–79-vuotiasta.

Poliisibarometrin tulosten analysoinnista ja raportista on vastannut Poliisiammattikorkeakoulu. Tutkimus tehdään kahden vuoden välein.