Perjantai ja 13. päivä voi vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen – vahinkoselvityksistä paljastui varsin yllättävä tieto

Vahingot

LähiTapiolan henkilöasiakkaiden vahinkoja tarkastelleessa selvityksessä tehtiin yllättävä havainto perjantaiksi sattuvasta 13. päivästä.

Selvityksen mukaan perjantaina 13. päivä henkilöasiakkaille sattuu peräti 35 prosenttia vähemmän vahinkoja kuin vuoden muina perjantaina.

 LähiTapiolan aktuaarijohtajan Janne Kaippion mukaan perjantailla ja 13. päivällä on yllättävän suuri vähentävä vaikutus henkilöasiakkaiden vahinkomääriin.

– Myös kansainvälisesti vakuutusyhtiöt ovat tehneet samansuuntaisia havaintoja, että vahinkoja sattuu vähemmän, Kaippio kertoo.

LähiTapiola tutki yhdeksän vuoden ajalta kattavasti henkilöasiakkailleen sattuneita vahinkoja.

Koneoppimista hyödyntäneessä selvityksessä vakioitiin muut tyypillisesti vahinkomääriin vaikuttavat muuttujat, muun muassa ikä, asuinpaikka, sukupuoli ja vakuutuslaji, jolloin ne eivät vaikuta tulokseen.

– Tulokset ovat varsin selkeät ja ne pätevät kaikkiin henkilöasiakkaiden vakuutuslajeihin, kuten liikenne-, koti ja matkavakuutuksiin.

– Poikkeuksen tästä muodostavat yrittäjät, joille sattuu vakuutustietojen mukaan perjantai 13. päivinä yhtä paljon vahinkoja kuin muinakin perjantaina, Kaippio toteaa.

Euromääräisesti perjantai 13. päivän vaikutuksessa puhutaan jopa puolen miljoonan euron vaikutuksesta vahinkoihin.

– Syitä alhaisemmille vahinkomäärille on vaikea arvioida, mutta yhteys kalenteripäivään on selvityksen valossa selvä.

– Perjantai 13. päivä voi vaikuttaa tiedostamatta tai tiedostaen ihmisten käytökseen, mutta tähän analyysimme ei valitettavasti anna vastauksia, Kaippio sanoo.

Joulukuulle osuvat perjantai 13. päivät muodostavat poikkeuksen selvityksessä havaitusta ilmiöstä, koska niissä ei ole samanlaista selkeästi vähäisempää vahinkomäärää havaittavissa.

Kaippion mukaan joulukuussa vahinkomäärät ovat tyypillisesti muutenkin pienemmät.