Päivähoitopaikoista pulaa kaupungeissa – "vaikeinta on löytää sopivia tiloja, tilanne on tullut eteen tosi nopeasti"

Varhaiskasvatus

Päivähoitomaksujen aleneminen vuodenvaihteessa on ollut ilouutinen perheille, mutta ei välttämättä kunnille.

Kunnat joutuvat nyt miettimään, miten ne kattavat maksutuottojen pienenemiset, kun palvelun järjestäminen ei ole yhtään sen halvempaa kuin ennenkään.

Näin sanoo Kuntaliiton varhaiskasvatuksesta vastaava kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen.

– Jotkut kunnat ovat jo nyt verranneet alkuvuotta viime vuoteen, ja siellä puhutaan 20–30 prosentin vähenemisistä maksutuotoissa.

Esimerkiksi Turun kaupungin talousarviossa on arvioitu, että maksutuotot putoavat 1,5 miljoonaa euroa.

– Nyt näyttää siltä. että työllisyyden paraneminen tuottaa maksukykyisempiä asiakkaita, joten alenema jää noin miljoonaan euroon, kertoo Turun sivistystoimialan toimialajohtaja Timo Jalonen.

Kaupungeilla on ollut vaikeuksia myös löytää tiloja lisää, kun lapsia tulee koko ajan enemmän päivähoitoon.

Esimerkiksi Turussa tilanne on ollut kuluvana kevätkuukautena vaikea.

– Saamme kuitenkin kolme uutta päiväkotia toimintakaudella 2018–2019, joten tilanne helpottuu merkittävästi.

Lahtisen mukaan niiden osuus, jotka eivät maksa mitään on lisääntynyt tämän vuoden puolella huomattavasti ja vastaavasti ylintä maksua maksavien osuus on vähentynyt, koska tulorajat nousivat.

Ylin maksu alenee indeksitarkistuksen jälkeen elokuun alusta eurolla 289 euroon.

Jyväskylän varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Tarja Ahlqvist sanoo, että tiloja ja henkilökuntaa tarvitaan koko ajan lisää.

– Samanaikaisesti on tapahtunut monta asiaa, hoitomaksut alenivat vuoden vaihteessa, työllisyys on lähtenyt kohentumaan ja taloudellinen tilanne on parantunut. Tämä kaikki on vaikuttanut sillä tavalla, että meillä on jouduttu luomaan paljon uusia hoitopaikkoja ja hoitoon on tullut paljon alle kolmevuotiaita.

Ahlqvistin viimeisin tieto on tammikuulta, jolloin oli jo 250 lasta enemmän päivähoidossa kuin joulukuussa.

– Elämme vilkasta aikaa. Onneksi se tarkoittaa koko kunnassa sitä, että verotulot nousevat ja varhaiskasvatus on se palvelu, jonne niitä verotuloja pitää kohdentaa. Vaikeinta on löytää sopivia tiloja nopealla aikataululla. Tilanne on tullut eteen tosi nopeasti, meille tulee (päivähoitopaikka)hakemuksia jatkuvasti lisää.

Jyväskylän talousarviosuunnittelussa on maksutuloja vähennetty 400 000 euroa.

Oulussa lasten määrä ei ole olennaisesti lisääntynyt, mutta avoimesta kerhotoiminnasta on siirtynyt lapsia päiväkotihoitoon. Varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissasen mukaan maksutuotot ovat vähentyneet reilut 100 000 euroa kuukaudessa alkuvuoden aikana.

– Oulussa on työvoimaa saatavilla, mutta tiloja ei ole tällä hetkellä tyhjillään. Yksityisillä on kovasti halua laajentaa toimintaa, joten sieltä puolelta resurssia on lisättävissä. Oulussa on valtakunnallisessa vertailuissa koulutetun henkilöstön saanti hyvässä jamassa.

Rissasen mukaan Oulussa on annettu kiitettävästi lisäresurssia tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatukseen.

Kaupunki on myös päättänyt lähteä mukaan 5-vuotiaiden maksuttomaan 20 tunnin kokeiluun.