Päästöt voidaan puolittaa alueellisesti ja sosiaalisesti reilulla tavalla, uskoo liikennevaliokunnan keskustalainen varapuheenjohtaja

Liikenne

Liikenneministeri Timo Harakka (sd.) esitteli perjantaina lausunnoille lähtevän luonnoksen fossiilittoman liikenteen tiekartasta.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen (kesk.) korostaa, että keskustan lähtökohtana jatkotyössä on, että liikenteen päästöt voidaan puolittaa alueellisesti ja sosiaalisesti reilulla tavalla.

– Olennaista on vähentää päästöjä, ei vaikeuttaa liikkumista. Jatkossa teillä liikutaan yhä enemmän kotimaisilla uusiutuvalla polttonesteillä, biokaasulla ja sähköautoilla. Pitkien etäisyyksien Suomessa tarvitaan jatkossakin omaa autoa ja tämä tunnistetaan tiekartassa, Torniainen sanoo.

Polttoaineveron kiristäminen ei kuulu tiekartassa kuvattuun keinovalikoimaan.

– Hallitusohjelman mukaiset korotukset polttoaineen verotukseen on tehty eikä keskusta hyväksy uusia tällä vaalikaudella, Torniainen painottaa.

Keskustan eduskuntaryhmä teki lokakuussa Torniaisen johdolla oman avauksensa liikenteen päästöjen puolittamisesta.

Päästövähennyksiä tavoitellaan esimerkiksi uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen nostolla, etätyöllä, liikenneinfran kunnostamisella ja toimivalla joukkoliikenteellä. Keskustan esitykset ovat mukana tiekartassa.

– On erityisen tärkeää, että etätyö otetaan vakavasti liikenteen päästövähennyskeinona. Etätyön edistäminen on toimiva ja ihmisten omiin valintoihin perustuva tapa vähentää tieliikennettä, Torniainen sanoo.

Tiekartassa huomautetaan, että vuonna 2020 työmatkaliikenteen päästöt vähenivät lähes miljoona hiilidioksiditonnia etätyön vuoksi. Tämä vastaa kahta kolmasosaa vuoteen 2030 mennessä tavoiteltavasta päästövähennyksestä.

Myös keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi paaluttaa keskustan liikennepoliittisia tavoitteita.

Lohi twiittaa, että autoilun kustannukset eivät saa nousta, polttoaineveroa ei voi korottaa, eikä polttomoottoriautoja tule kieltää.

– Siellä, missä yksityisauto on välttämätöntä, autoilun tulisi olla nykyistä halvempaa.

Yhtenä jatkovalmisteltavana toimenpidevaihtoehtona tiekartassa on valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) esittämä malli liikenteen verotuksen uudistamisesta.

Siinä tulevaisuuden liikenneverotus perustuisi polttoaineen kulutuksen sijaan kilometreihin ja tieluokkaan.

Juttua päivitetty 15.1. klo 10:19. Lisätty Markus Lohen twiitti.