Ovaska vaatii opetus- ja kulttuuriministeriötä selvittämään koululaisten kesälomien siirtoa

Koulu

Useamman vuoden ajan on koulujen kesälomien alkaessa ja päättyessä virinnyt keskustelu siitä, pitäisikö lomia siirtää parilla viikolla eteenpäin.

Siirtoa on perusteltu muun muassa matkailuelinkeinolle koituvilla hyödyillä sekä sillä, että Suomessa lämpimiä säitä on useammin elokuussa kuin kesäkuussa.

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska vaatii nyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä selvitystä lomien siirron vaikutuksista lapsiin, oppimiseen, koulujen arkeen sekä henkilöstöön.

– Selvitys pitää tehdä huolella ja kaikki näkökulmat tarkastellen, koulutuksen parissa työskenteleviä laajasti kuunnellen, Ovaska painottaa.

Viime vuonna elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) teetti selvityksen koulujen kesälomien siirron vaikutuksesta matkailutuloon ja työllisyyteen.

Sen perusteella etenkin kotimaanmatkailu saisi merkittävän piristysruiskeen, jos kesälomat jatkuisivat eurooppalaisittain elokuun loppupuolelle.

Samassa yhteydessä esitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaan vaatimuksia selvittää lomien siirron vaikutuksia koulun ja lasten näkökulmasta.

Ministeriö ei kuitenkaan nähnyt tätä tarpeelliseksi.

Luokanopettajan koulutuksen saanut Ovaska huomauttaa, että kesälomat koskettavat ennen kaikkea lapsia, nuoria ja heidän perheitään sekä koulujen henkilöstöä.

– Lukuvuoden rytmityksessä olennaista on oppimisen ja jaksamisen tukeminen. Koulutuspoliittiset ratkaisut on tehtävä aina ennen kaikkea pedagogisilla perusteilla, kansanedustaja muistuttaa.

Hänen pitää toivottavana, että opetus- ja kulttuuriministeriö olisi itse määrittelemässä koulutuspoliittisia ratkaisuja.

Ovaska viittaa lukuisiin muutoksiin, joita koulumaailmassa on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana ja katsoo, että myös lukuvuoden alkamis- ja päättymispäivää tulisi voida tarkastella rohkeasti.

Yksi hallituksen koulutuspoliittisista tavoitteista on kehittää koululaisen päivää kokonaisuutena siten, että harrastuksia tuodaan koulupäivän yhteyteen.

– Samanlaista ennakkoluulotonta uudistamista tulisi tehdä lukuvuosirakenteeseen, mikäli asian pedagoginen ja hallinnollinen selvittely sitä puoltaisi.