Nerg STT:lle: Oikeusvarmuusilmoitus EU:lle ei estä sote-lakien voimaantuloa – valinnanvapauden aikatauluun pieniä tarkennuksia

Sote

Hallitus esittää odotetusti sote-uudistuksen valinnanvapaus-ongelmaan ratkaisuksi EU:n oikeusvarmuusmenettelyä. Hallitus antoi tänään sote-uudistuksen kiperintä osuutta eli valinnanvapautta koskevan vastineensa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Siitä on pitkälti kiinni, miten uudistus etenee.

Ministeriöiden tämän päivän tiedotteessa vastineesta sanotaan, että EU-oikeuteen liittyvän oikeudellisen varmuuden vahvistamiseksi järjestelmän olennaiset osat notifioidaan komissiolle oikeusvarmuusilmoituksella.

– Ilmoituksesta ei aiheudu estettä lakien hyväksymiselle eikä muutosta lakien voimaantulon aikatauluun. Virallisen ilmoitusmenettelyn käynnistäminen on jatkoa komission kanssa aiemmin käydylle epämuodolliselle yhteydenpidolle, tiedotteessa todetaan.

Oikeusvarmuusilmoituksen mahdollinen käyttö on jo herättänyt julkisuudessa kysymyksiä sen toimivuudesta ja vaikutuksesta uudistuksen aikatauluun.

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä sanoo, että sote-lait voivat tulla voimaan suunnitellusti, vaikka oikeusvarmuusilmoitus tehtäisiin.

– EU sääntelystä ei missään säädetä, että puhtaasti oikeusvarmuussyistä tehtäviin ilmoitukseen sovellettaisiin stand still -velvoitetta. Tämän komissio on myös Suomelle vahvistanut, Nerg sanoi STT:lle.

Hän korostaa, että oikeusvarmuusilmoitus on EU:n notifikaatioprosessin alla oleva vaihe.

Julkisuudessa on nostettu esiin, että koko sote-järjestelmä eläisi epävarmuuden keskellä mahdollisen EU-prosessin ajan. Nerg ei näe isoa epävarmuutta syntyvän.

– Pitää muistaa, että me puhumme valinnanvapauden sote-keskuksista, ei suurimmasta osasta järjestelmää, Nerg sanoo.

Nergin mukaan valinnanvapauden toimeenpanoaikataulut voivat pysyä ennallaan oikeusvarmuusilmoituksesta huolimatta.

Ministeriöiden vastinetiedotteen mukaan valinnanvapauden aikatauluun tulee pieniä tarkennuksia. Nergin mukaan nämä eivät liity millään tavalla notifikaatio-asiaan.

Nergin mukaan muutokset liittyvät perustuslakivaliokunnan lausuntoon liittyen sote-keskusten käynnistämisen aikaistamiseen.

– Sote-keskukset aloittavat 2023 ja oli esitetty, että maakunnat voisivat aikaistaen tehdä hakemuksen, että ne voisivat jopa aloittaa 2021. Niin nyt esitys on se, että voivat aikaistaa, mutta vuoteen 2022, Nerg sanoi.

Tiedotteen mukaan valinnanvapauden pilotoinnissa sote-keskusten, henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin pilotointi voisi jatkua vuoden 2021 loppuun asti. Aikataulu muuttuisi aiemmasta siten, että myös sote-keskusten pilotointi päättyisi viimeistään vuoden 2021 lopussa. Suun terveydenhuollon pilotointiaika pysyisi ennallaan ja kestäisi vuoden 2022 loppuun asti.

Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti otettaisiin maakunnissa käyttöön vuoden 2022 alusta alkaen. Lisäksi maakunta voisi hakea sote-keskusten aikaistettua valinnanvapautta vuoden 2022 alusta alkaen.