Ministeriöt toimittivat ratkaisuehdotuksensa soten pulmiin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle – kevyt EU-notifikaatio on myös ministeriöiden mieleen

Sote

Ministeriöt ovat toimittaneet loput ratkaisuehdotuksensa maakunta- ja sote-lakeihin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö lähettivät ehdotuksensa valiokunnalle tänään.

Ministeriöiden mukaan EU-oikeuteen liittyvän oikeudellisen varmuuden vahvistamiseksi järjestelmän olennaiset osat notifioidaan komissiolle oikeusvarmuusilmoituksella.

Ilmoituksesta ei esitysten mukaan aiheudu estettä lakien hyväksymiselle eikä muutosta lakien voimaantulon aikatauluun.

Virallisen ilmoitusmenettelyn käynnistäminen on jatkoa komission kanssa aiemmin käydylle epämuodolliselle yhteydenpidolle.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että sote-palveluntuottajien olisi ilmoitettava asiakassuunnitelman merkittävistä muutostarpeista maakunnan liikelaitokseen, joka tekisi muutokset.

Ministeriön mukaan asukkaiden palvelut turvattaisiin myös poikkeustilanteissa, joissa palvelutuottaja ei pystyisi huolehtimaan asiakkaista.

Asiakkaat ohjattaisiin tällöin lähimpään julkiseen sote-keskukseen tai suun hoidon yksikköön, joille maakunta voisi antaa lisärahoitusta.

Valinnanvapauden pilotoinnissa sote-keskusten, henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin pilotointi voisi esitysten mukaan jatkua vuoden 2021 loppuun asti.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun mukaan hallituksen sote-vastineet ovat tulossa julkiseksi tänään. Valiokunta päätti asiasta aamulla. Kiuru kertoi vastineiden tulevan julkiseksi valiokunnan kuulemisen päätyttyä.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on jatkanut jälleen tänään sote-käsittelyä.

Aikataulu muuttuisi aiemmasta siten, että myös sote-keskusten pilotointi päättyisi viimeistään vuoden 2021 lopussa. Suun terveydenhuollon pilotointiaika pysyisi ennallaan ja kestäisi vuoden 2022 loppuun asti.