Ministeri Kurvinen: Hyvinvointialueiden rahoista osa liikuntaan – "liike on lääke"

Sote

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen mukaan kunnilla ja hyvinvointialueilla on molemmilla omat tärkeät roolinsa soteuudistuksen jälkeenkin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

– Nyt on huolehdittava myös siitä, että ennaltaehkäisevä työ ei jää tässä uudistuksessa väliinputoajaksi, Kurvinen painottaa kannanotossaan.

Kurvisen mukaan hyvinvointialueilla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin, kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin eli sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja sen järjestämiseen.

Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön vahvistaa perustason sote-palveluissa hyvinvointia ja terveyttä sekä hidastaa kustannusten nousua.

– Liikunnan peruspalvelut säilyvät kunnilla, mutta liikkumattomuuden kustannukset tulevat hyvinvointialueille, Kurvinen tarkentaa.

Säännöllisellä kohtuutehoisella liikunnalla on todettu olevan edullisia vaikutuksia myös useiden sairauksien ehkäisyssä, Kurvinen muistuttaa. 

– Ennen muuta: liike on lääke. Panostamisessa kaikenikäisten liikkumiseen on miljardien säästöpotentiaali. Tämä asia on tutkittu moneen kertaan ja se voi tuottaa säästöä niin fyysisten kuin henkisten sairauksien hoitamisessa. Erittäin huolestuttavaa onkin nähdä tuoreita tutkimustuloksia, jotka kertovat, miten suomalaisten yleiskunto on rapistunut.

– Esimerkkejä ovat varusmiesten kunnon laskeminen ja koululaisten fyysisen kunnon Move!-mittausten huonot tulokset. Huono fyysinen kunto nuorena ja lapsena ennakoi sairastamista työikäisenä ja jopa eliniän odotteen tippumista vanhana. Sanomattakin on selvää, mitä se tarkoittaa sote-kuluille, Kurvinen kertoo.

Tänään julkaistussa Ilkka-Pohjalaisen kolumnissaan Kurvinen kertoo esittävänsä, että jatkossa hyvinvointialueiden miljardien rahoituksesta pieni osa varattaisiin liikuntaan.

– Tämä uusi ajattelu edellyttää tarvittaessa soten rahoituslainsäädännön tarkistamista. Samoin aluepäättäjiltä se vaatii kauaskatseisuutta ja kykyä ylittää erilaiset sektorirajat.

– Ehkäisevä ja edistävä työ sosiaali- ja terveydenhuollossa on ensiarvoisen tärkeää, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua saadaan hillittyä.

Kurvisen mukaan tärkeintä on kuitenkin väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.