Mikä on keskustan paikka 2020-luvun maailmassa ja Suomessa? – keskustavaikuttajat paaluttivat uskoa omaan tekemiseen SuomiAreenan keskustelutilaisuudessa

Keskustan tulee tarjota vaikuttamisen väyliä mahdollisimman monelle, keskustelijat toivovat
SuomiAreena

Puoluevalinnan pitää olla ensisijaisesti ideologinen valinta. Mielenkiintoista on, miten moni tekee puoluevalintansa vaikkapa sen mukaan, missä asuu, vaikka puolueissa on kyse nimenomaan ideologioista, eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) sanoo.

Vanhanen ja joukko muita näkyviä keskustavaikuttajia pohti puolueen tilaa ja tulevaisuutta keskustan puoluepäivänä keskiviikkona SuomiAreena-tapahtumassa Porissa.

Vanhanen korostaa, että keskustan on kuunneltava nuorempia polvia, jotka tulevaisuudessa tekevät keskustapolitiikkaa ja joilla on herkkä tuntuma tulevaan.

Keskustelutilaisuuteen osallistuneet nuoremman polven ja ensimmäisen kauden kansanedustajat Eeva Kalli, Jouni Ovaska ja Joonas Könttä korostavat, että keskustan on päästävä kaupunki–maaseutu-vastakkainasettelusta eroon, sillä kaikkia alueita tarvitaan ja kaikkialla on omat vahvuutensa.

– Palvelukysymykset kiinnostavat ihmisiä asuinpaikasta riippumatta, sillä kaikkialla tarvitaan palveluita ja elinvoimaa, niin maaseudulla kuin kaupunkilähiöissäkin. Kaikkialla halutaan hyvät liikenneyhteydet. Suomessa on myös hyvin tilaa rakentaa toimivia kaupunkeja, toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa, joten kaupunkipolitiikan mahdollisuudet ovat laajat, Könttä näkee.

– Keskustan tehtävä on huolehtia kaikista alueista, maaseudusta ja kaupungista. Molemmilla on vahvuutensa ja nimenomaan yhteistyö on kaikkien etu. Maaseudun ja maanviljelijän puolustaminen on myös kaupunkilaisten etu, sillä kaupungeissakin tarvitaan kotimaista puhdasta ruokaa. Asia on yhteinen, Kalli katsoo.

Ovaska on huolissaan syrjäisempien seutujen heikentyneestä äänestysaktiivisuudesta.

– Eurovaaleissa saatiin nyt nuoret aktiivisemmin vaaliuurnille, mutta edelleen vaivaa se ongelma, että kaupunkilaiset, hyvin toimeentulevat ja koulutetut ihmiset äänestävät vilkkaammin kuin syrjäseudulla asuvat ja pienemmän tulotason ihmiset. Keskustan on tarjottava kaikille kanava vaikuttaa ja ihmisen tulee saada kokea, että hänen äänensä kuuluu keskustan kautta.

Kansanvallan ja demokratian tulevaisuus sekä muuttunut julkisen keskustelun kulttuuri sai keskustelijat pohtimaan myös sitä, miten keskustan pitäisi muuttaa toimintatapojaan.

– Kansanvalta on todella suuri ja tärkeä asia. On löydettävä toimia, joilla keskusta voi tarjota vaikuttamisen väyliä. Erityisen tärkeää on, että erilaisia tavoitteita ja asioita voi sovittaa yhteen, vaikka demokratiassa toki enemmistö päättää, eduskunnasta pois jättäytynyt konkariedustaja Timo Kalli katsoo.

– Erityisesti perussuomalaiset ja vihreät haastavat kaikkia perinteisiä puolueita. Niiden välille jäävät maltilliset puolueet, jotka tarjoavat maltillista linjaa ilman revittelyjä. Poliittinen kenttä muuttuu tätäkin kautta, joten uusia vaikuttamisen kanavia on tarjottava eri tarpeisiin, Ovaska sanoo.

Eeva Kalli huomauttaa kansalaistaitojen ja medialukutaidon tärkeydestä.

– Suomalaisten osallisuus ja ymmärrys yhteiskunnan toiminnasta on saatava mahdollisimman hyvälle tolalle. Kun kansalaistaidot ovat kohdallaan, on ihmisille paremmin mahdollista arvioida poliitikkojen esityksiä ja avauksia paremmin. Jos monimutkaisiin ongelmiin tarjoaa yksinkertaisia ratkaisuja, ne eivät yleensä ole erityisen päteviä. Koulullakin on kansalaistaitojen kasvattajana suuri roolinsa.