Metsä Groupin pääjohtajan terveiset hallitusneuvottelujen ilmastotavoitteille: Ei ole tarkoituksenmukaista, että puuta kasvatetaan vain jäämään pystyyn

Biotuoteteollisuus

Metsä Groupin pääjohtajan Ilkka Hämälän mukaan viime aikoina käyty keskustelu Suomen metsien käytöstä on ”poliittinen riski” yhtiön Kemiin suunnittelemalle uudelle biotuotetehtaalle.

Hämälä muistuttaa, että Metsähallituksen metsät ovat Pohjois-Suomessa merkittävä puun lähde ja myös Kemin tehtaan suunnitelmissa on osaltaan nojauduttu Metsähallituksen metsistä tulevan puun varaan.

– Tämä on hyvin merkittävä asia, ja sitten nähdään, minkälaisia päätöksiä tuleva hallitus tekee asian suhteen, Hämälä sanoi Metsä Groupin tiedotustilaisuudessa.

Hämälän mielestä uudistuva metsäteollisuus ja tehokas metsätalous turvaavat sen, että Suomessa pystytään lisäämään hiilen sitoutumista hyvin kasvaviin metsiin ja puutuotteisiin.

Hämälä lähetti terveisiä hallitusneuvottelijoille sanomalla, ettei ole julkisen talouden eikä ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tarkoituksenmukaista, että puuta kasvatetaan vain jäämään pystyyn.

– Meidän täytyy kasvattaa sitä hiilivarastoa, käyttää sitä hallitusti ja saada hiiltä sitoutumaan tuotteisiin ja saada aikaan tuotteita, joilla voimme fossiilisia raaka-aineita korvata. Sillä mekanismilla tämä ilmastokysymys parhaiten hoituu, Hämälä sanoi.