Laittomuuksia löytänyt Hus keskitti hankintoja ja ulkoisti sisäisen tarkastuksen

Vuosien varrella paljastuneita hankintaepäselvyyksiä käsiteltiin yksittäistapauksina.
HUS

Hankintatoimen hajanaisuus on vaikuttanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) vuosia vaivanneiden hankintaepäselvyyksien syntyyn, arvioivat Husin nykyinen toimitusjohtaja Juha Tuominen ja hänen edeltäjänsä Aki Lindén.

He vetoavat myös organisaation kokoon ja huonoon toimintakulttuuriin. Tuomisen mukaan lainvastaisia hankintoja on tehty Husin logistiikassa. Sen johtaja raportoi talousjohtajalle, joka puolestaan työskentelee toimitusjohtajan alaisuudessa.

–  Näin on ollut myös aikaisemmin. Toimitusjohtaja ei ole se, joka suoraan operoi siellä (hankinnoissa), Tuominen sanoo.

Vuosien varrella Husin johto on käsitellyt tiettyihin hankintoihin liittyviä epäselvyyksiä, mutta niitä on Lindénin mukaan pidetty yksittäistapauksina. Hän arvioi, että joissain yksiköissä hankintaprosessin pyörittäminen on nähty turhaksi byrokratiaksi.

Hankintojen keskittäminen on ollut toimi, jota Hus on viestinnässään korostanut hankintatoimen ongelmia korjatessaan.

Tuominen kertoo STT:lle, että hän alkoi selvittää hankintojen mahdollisia laittomuuksia järjestelmällisenä ongelmana viranomaisten otettua yhteyttä keväällä 2019.

Kuitenkin jo ennen tätä toimitusjohtajan alaisuudessa toimiva sisäisen tarkastuksen yksikkö on varoittanut hankintojen mahdollisista epäselvyyksistä sekä edellisen että nykyisen toimitusjohtajan aikana. Varoituksista liittyen mahdollisiin laittomuuksiin ja sisäisen valvonnan riittämättömyyteen uutisoi alkuvuonna Iltalehti.

Husin johdon omissa mielikuvissa sisäisen tarkastuksen yksikkö oli kuitenkin etäinen. Kun yksiköstä teetettiin vuonna 2018 ulkoinen auditointi, Husin johto piti sen työmäärää suhteessa resursseihin vähäisenä.

Pian raportin valmistumisen jälkeen Hus päätti ulkoistaa sisäisen tarkastuksen. Tilintarkastusyhtiö Deloitte on vastannut toiminnosta vuoden 2020 alusta. Sen käsialaa on esimerkiksi STT:n uutisoima tuore raportti hankintojen jatkuvista epäselvyyksistä.