Keskustan seurakuntavaaliohjelman ydinviesti: Kotiseurakunta kuuluu kaikille

Seurakuntavaalit

Keskustan keskeinen viesti tulevissa seurakuntavaaleissa on toiminta erilaisia ja eri tavoin uskovia ihmisiä kokoavan seurakunnan ja kansankirkon puolesta.

Vastuunkanto toisista ihmisistä niin lähellä kuin kaukana kuuluu keskeisenä osana keskustalaiseen näkemykseen.

– Kirkon toimintaa tulee keskustan mielestä rakentaa entistä enemmän seurakuntalaisista ja heidän elämästään ja tarpeistaan käsin, ei vain kirkon omiin työaloihin pohjautuen, seurakuntavaaliohjelman valmistelusta vastannut Maria Kaisa Aula sanoo ja jatkaa:

– Korostamme sitä, että seurakunnassa kaikki ovat samanarvoisia, tulevat kuulluiksi ja kohdatuiksi. Se tarkoittaa myös sitä, että arvostamme toisen oikeutta olla asioista eri mieltä.

– Keskusta tuomitsee kaikenlaisen hengellisen väkivallan ja toimii aktiivisesti syrjintää, vihapuhetta ja rasismia vastaan.

Keskustan ohjelmassa muistutetaan, että seurakuntalaiset, papit ja muut seurakunnan työntekijät muodostavat yhdessä seurakunnan ja päättävät sen toiminnasta. Seurakunta olemme me. Kaikenikäisillä eli myös lapsilla ja nuorilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa omassa seurakunnassaan. 

– Puolustamme positiivisen uskonnonvapauden toteutumista. Rakennamme aktiivisesti yhteistyötä seurakunnan sekä kunnan ja eri järjestöissä toimivien kesken oman lähiyhteisön parhaaksi. Seurakunnilla on paljon osaamista ja annettavaa tähän yhteistyöhön, Aula toteaa.

Keskusta haluaa Aulan mukaan olla rakentamassa koko Suomen ja kaikkien suomalaisten kirkkoa, joka säilyttää myös kirkon julkisoikeudellisen aseman.

– Seurakuntatyön edellytykset on turvattava koko Suomessa. Myös yhteistyötä seurakuntien välillä on tarpeen lisätä, hän huomauttaa.

Seurakuntavaalit järjestetään 18.11.2018 (ennakkoäänestys 6. – 11.11.).

Keskustan seurakuntavaaliohjelma pohjautuu kesällä 2018 hyväksyttyihin periaateohjelman linjauksiin ja on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.