Keskustan Lapin piiri vaatii tietoliikenneyhteyksien parantamista etätyöskentelyn mahdollistamiseksi

Keskusta

Keskustan Lapin piiri pitää tärkeänä maakunnallisen korona-exitin päivittämistä. Lapin keskustapiiri sanoo kannanotossaan, että taloudellista toimeliaisuutta erityisesti matkailun alalla tulee vahvistaa mahdollisimman nopeasti.

Keskustapiirin mukaan maakuntatasolla tulee koordinoida hankkeita, jotka vastaavat EU:n elpymisvälineen mukaisiin Suomen painopisteisiin, joita ovat digitalisaatio, vihreä siirtymä, työllisyys- ja osaaminen sekä sotepalveluiden kehittäminen.

– Lähivuosien aikana pelkästään elpymisvälineen kautta on saatavissa merkittävästi panostuksia tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä erilaiseen kokeilu- ja pilotointitoimintaan. Korkeakoulut, oppilaitokset ja elinkeinoelämä ovat keskeisiä toimijoita. Käsillä oleviin mahdollisuuksiin pitää tarttua, kannanotossa painotetaan.

Lapin Keskusta toivoo myös etätyön tekemistä tukevia ratkaisuja päätöksentekoon. Piiri uskoo, että etätyöskentelyn yleisyys tulee jatkumaan myös korona-ajan jälkeen. Se saattaa kasvattaa myös ihmisten Lapissa viettämän ajan pituutta.

Keskustapiiri vaatiikin etätyöskentelyn mahdollistaviin tietoliikenneyhteyksiin investoimista koko maakunnan alueella. Rahoitusta on kannanoton mukaan saatavilla monesta kanavasta.

– Ennakkotiedot EU:n elpymispaketin kautta tulevasta rahoituksesta aiheuttavat huolta. Laajakaistahankkeiden osalta esitetyt kuntien omavastuuosuusluokat ovat Lapin kannalta haastavat. Suurimmalla osalla Lapin kunnista ei ole edellytyksiä hankkeiden toteuttamiseen 33 prosentin omavastuuosuudella. Tämä epäkohta on korjattava, koska nyt on se hetki laittaa etätyöskentelyn edellyttämät yhteydet ja puitteet kuntoon, kannanotossa linjataan.

Lapin piiri pitää myös tärkeänä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen etenee niin, etteivät reuna-alueet joudu uudistuksen maksumiehiksi.

Lapin maakunnan sisäiset välimatkat vaativat keskustapiirin mukaan erityisolosuhteiden huomioimista rahoituksessa. Lapin keskusta haluaa myös turvata Kemin sairaalan pysyvästi ilman määräaikoja.

– Maakunnan sisäisessä sotevalmistelutyössä ei tarvita enää vastakkainasettelua. Väliaikaisen toimielimen työ pitää saada pian liikkeelle ja maakunnan yhtenäisyyden kannalta on tärkeä, että väliaikaisen toimielimen työtä johdetaan Lapin liitosta käsin.