Keskustalaiset tyytyväisiä pysyvien oleskelulupien peruuttamisen helpottumisesta: "Tämä linjaus olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten"

Oleskeluluvat

Keskustan hallintovaliokuntaryhmän jäsenet, kansanedustajat Juha Pylväs, Mikko Kärnä, Hanna Huttunen ja Joonas Könttä ovat tyytyväisiä, että sisäministeriö ryhtyy selvittämään mahdollisuuksia peruuttaa pysyvä oleskelulupa tapauksissa, joissa maassa oleskeleva henkilö voi vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Asiasta linjattiin keskiviikkona julkaistussa laittoman maahantulon ja maassaoleskelun toimintaohjelmassa.

– Tämä linjaus olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten ja pidämme tärkeänä, että se toteutetaan nyt. Suomen on kyettävä perumaan pysyvätkin oleskeluluvat sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät selkeästi sitoudu yhteisiin sääntöihimme ja noudata maamme lakeja. Maassa ollaan maan tavalla ja jos ei olla, niin sitten potkaistaan pihalle. Laki ja järjestys sitovat kaikkia, toteavat hallintovaliokuntaryhmän keskustajäsenet. 

Edustajat pitävät myös tärkeänä, että rikoksiin tuomittujen palauttamista on nyt sitouduttu edelleen tehostamaan.

– Tämä on ollut keskustalle tärkeä tavoite tällä hallituskaudella ja sitä viedään nyt eteenpäin avaamalla lisää neuvotteluja maiden kanssa, joiden kanssa meidän on solmittaessa palautussopimukset.

Hallintovaliokuntaryhmä pitää positiivisena sitä, että ministeri Ohisalon esittämää turvapaikanhakijoiden ”palomuuria” selvitetään keinona vakavien rikosten sekä turvallisuusuhkien paljastamisessa ja ehkäisemisessä.

Muunlaisia palomuureja ryhmä ei näe tarpeellisena, eikä sellaisia myöskään ole lama-ohjelmassa siunattu tai Suomeen tulossa.