Sote-uudistus Helsingin peruspalveluja parantamaan

Mielipide

Helsingin edellinen pormestari Jan Vapaavuori pelotteli helsinkiläisiä soten kauhuilla ja riiteli rajusti maan hallituksen kanssa. Tämä siitä huolimatta, että nykyisen palvelujärjestelmän ongelmat ja uudistamisen tarve ovat kauan olleet tiedossa. Nyt on tilanne muuttunut.

Varsin suuri yksimielisyys on ollut siitä, että palvelut tulee järjestää laajemmilla hartioilla ja että painopistettä on siirrettävä peruspalvelujen suuntaan. Tätä ovat muun muassa kansainväliset asiantuntija-arviot toistuvasti suositelleet. Väestön toiveena on ollut lääkärille pääsyn helpottuminen ja vanhustenhuollon parantaminen.

Sipilän hallituksen sote-suunnitelma oli liian kunnianhimoinen ja laaja. Mutta Marinin hallituksen toimesta saatiin nyt hyväksyttyä samalla periaatteella oleva sote, josta muut ehdotetut maakuntahallinnon toimet oli karsittu.

Helsingin kaupungille ratkaisu merkitsee sitä, että kaupunki ja sen valtuusto päättävät peruspalvelujen järjestämisestä. Ja sehän on uudistuksen avainasia. Keskusta haluaa edistää ja turvata lähipalveluja. Maakunnissa tulee keskustan mukaan huolehtia siitä, että jokaisessa kunnassa on sote-asema.

Kaupungeissa – ja erityisesti Helsingissä – tulee soten mukana vahvistaa lähipalveluja, lääkäriin pääsyä tulee helpottaa, ja samalla kehittää hoitajien työtä ja digitaalisia palveluja. Helsingin kokoisessa kaupungissa palveluja ei saa liikaa keskittää yhteen isoon sote-asemaan. Tarvitaan myös hajautettuja palvelupisteitä, ”terveyskioskeja” ja hyvin toimivia verkkopalveluja.

Miten sote tätä auttaa? Avainasemassa on alueellisten sote-resurssien painopisteen siirtäminen peruspalvelujen suuntaan nyt, kun alueen voimavaroista ensimmäisen kerran päätetään sotessa yhdessä.

Ilman lisäresursseja ei lääkäriin pääsyä tai vanhustenhuoltoa voida olennaisesti parantaa. Samalla on toki huolehdittava myös hyvästä johtamisesta ja henkilöstöpolitiikasta, mikä on Helsingin päätöksentekijöiden käsissä.

Pekka Puska

professori, entinen keskustan kansanedustaja Helsingistä