Missä viipyvät biokaasuautot?

Mielipide

Suomen valtio tukee täyssähköautojen hankintaa ja kaasuautojen muutostöitä yhteensä kuudella miljoonalla eurolla vuosien 2018–2021 aikana. Lisäksi valtio tukee neljällä miljoonalla eurolla sähkön lataus- ja jakeluverkon rakentamista sekä taajamalogistiikan sähköistämistä.

Tässä jätetään vähemmälle huomiolle biokaasu, vaikka se on kotimaista ja puhdasta sekä olisi paremmin kansalaisten saatavissa, jos biokaasulaitoksia olisi enemmän.

Biokaasua voidaan tehdä esimerkiksi Vaasan tapaan biojätteestä tai Kauhajoen tapaan eläinten lannasta. Tällä tavoin saadaan vapautuva metaani hyötykäyttöön.

Metaanin elinaika ilmakehässä on noin 12 vuotta. Metaani on toiseksi suurin syy ilmaston lämpenemiseen, joten tämän takia pitäisi saada metaani hyötykäyttöön.

Biokaasuautolla ajettaessa hiilidioksidipäästöjä syntyy 20 000:n kilometrin vuosiajolla 3318 kiloa vähemmän kuin bensa-autolla ajettaessa. Vuoden päästövähennyksellä voisi lämmittää kesämökkiä peruslämmöllä 13 kuukauden ajan.

Kaasuautot ovat sähköautoja edullisempia hankkia, esteenä yleistymiselle kuitenkin on jakeluverkoston puute. Tällä hetkellä biokaasutankkauspisteitä Seinäjoen lähialueella ei ole. Lähimmät ovat Kauhajoella ja Vaasassa.

Biokaasuautoilulla kansantalous nousuun!

Etelä-Pohjanmaan keskustanuoret