Keskustan kansanedustajaehdokkaat kyselyssä: Kotimainen kala on ilmastoystävällinen ja kestävä vaihtoehto lihalle

Kalastus

Kotimainen kala on ilmastoystävällinen ja kestävä vaihtoehto lihalle. Sen kulutuksen lisäämistä rajoittaa kuitenkin riittämätön tarjonta, tiukka lupapolitiikka sekä kalan kallis hinta.

Muun muassa näillä perusteilla haluavat keskustan kansanedustajaehdokkaat varmistaa sen, että lupapolitiikka ja kotimainen kalankasvatus ovat tasavertaisessa asemassa muun alkutuotannon kanssa.

Alan yritys Kalaneuvos Oy selvitti yhdessä viestintätoimisto Pohjoisranta BCW:n kanssa kansanedustajaehdokkaiden näkemyksiä kotimaisesta kalankasvatuksesta.

Kalan kysyntä on kaksinkertaistunut Suomessa viimeisen 30 vuoden aikana, mutta vain viidennes Suomessa syödystä kalasta on kotimaista.

Ehdokkaiden mukaan kotimaisen kalan riittämätön tarjonta sekä kallis hinta ovat suurimmat syyt kotimaisen kalan vähäiseen kulutukseen.

– On hienoa, että myös ehdokkaat tiedostavat syyt kotimaisen kalan vähäisen kulutuksen taustalla. Ilman mittavia panostuksia kotimaiseen kalankasvatukseen emme saa kuitenkaan lisättyä kotimaisen kalan tarjontaa, kertoo Kalaneuvoksen toimitusjohtaja Veijo Hukkanen.

Keskustan ehdokkaiden mukaan kotimaisen kalan kulutuksen lisäämistä rajoittaa erityisesti kaksi tekijää: kalankasvatuksen korkea kustannustaso Suomessa (43 prosenttia) sekä muita maita tiukempi lupapolitiikka (43 prosenttia).

Puolueista keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset näkevät tiukan lupapolitiikan riittämättömän tarjonnan taustalla, kun taas vihreiden ehdokkaat nostavat kotimaan korkean kustannustason muita puolueita tärkeämmäksi syyksi.

Ehdokkailta kysyttiin myös, mikä heidän mielestään olisi toimivin keino kotimaisen kalantuotannon kasvattamiseksi.

Keskustan ehdokkaista 81 ja kaikista ehdokkaista 71 prosenttia näki, että olisi tärkeää varmistaa, että lupapolitiikka ja kotimainen kalankasvatus ovat tasavertaisessa asemassa muun alkutuotannon kanssa.

– Uskon, että tiukan lupapolitiikan taustalla on vanhentuneet käsitykset kalankasvatuksen ympäristövaikutuksista. Kalankasvatuksen osuus Itämeren kuormituksesta on todellisuudessa marginaalinen. Kyselyn perusteella näyttää siltä, että tieto kalankasvatuksen ekologisuudesta on alkanut mennä perille, toteaa Veijo Hukkanen.

Kyselyyn vastanneiden ehdokkaiden käsitys kalankasvatuksen ympäristövaikutuksista olivatkin rohkaisevat.

Yli puolet vastanneista näki kalankasvatuksen ympäristökuormituksen olevan melko vähäinen.               

Kaikki keskustan ehdokkaat ovat sitä mieltä, että kotimaisen kalan kulutusta on lisättävä myös julkisilla hankinnoilla.

Yksi keino tähän on tuoda laadukasta kotimaista kalaa enemmän koululaisten lautasille.

– Suomalainen kouluruoka täytti juuri 70 vuotta ja on yksi tasa-arvoisen koulujärjestelmämme parhaista puolista. Ministeri Leppä totesi kouluruoan 70-vuotisseminaarissa, että hyvät kotimaiset raaka-aineet ovat suomalaisen kouluruoan perusta.

– Sama pätee varmasti muissakin julkisissa palveluissa, kuten vanhustenhuollossa. Toivottavasti tämä periaate toteutuu myös kalan osalta tulevaisuudessa, toimitusjohtaja Hukkanen toteaa.