Keskustan Etelä-Hämeen piiri tarjoaa Hämeenlinnaa Saarikon esittämien ilmastosopimuksien pilotiksi

Keskusta

Etelä-Hämeen Keskusta katsoo, että Hämeenlinna sopisi erinomaisesti uudenlaisten ilmastosopimuksien pilotiksi.

Hämeenlinnan ratayhteydet ja monipuolinen maaseutu mökkeineen tarjoavat loistavan mahdollisuuden etätyön ja monipaikkaisuuden kehittämiseen, keskustapiirissä katsotaan.

– Asumisen trendi on selvästi kääntynyt korona-ajan myötä. Ilmastosopimuksella voitaisiin erityisesti digitalisoida Hämeenlinnan ratapalveluja, rakentaa moderneja yhteistoimistoja ja koko seudun tietoliikenneyhteyksiä.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko esitti äskettäin ilmastosopimuksia valtion ja kuntien välille. Ne korvaisivat nykyiset maankäytön, liikenteen ja asumisen MAL-kehittämisohjelmat.

– Niitä on solmittu valtion ja suurten kaupunkien välillä, jolloin ne ovat toimineet kaupungistumisen kiihdyttäjinä, Keskustan Etelä-Hämeen piirihallitus toteaa kannanotossaan.

Piirin mielestä ilmastosopimuksilla tulisi edistää esimerkiksi puurakentamista, päästötöntä liikennettä, kävelyä ja pyöräilyä, energiatehokkuutta ja lähiruokaa.