Yksitoista kansanedustajaa ja kolmetoista järjestöä julkaisivat aloitteen: "Pelastetaan maailman paras koulutus"

Koulutuspolitiikka

Yksitoista kansanedustajaa ja yhteensä kolmetoista koulutusta, opiskelijoita ja opettajia edustavaa järjestöä ovat julkistaneet yhteisen aloitteen koulutuksen kehittämiseksi:

Aloitteen mukaan Suomi rakensi viime vuosisadalla koulutusjärjestelmän, jota on pidetty maailman parhaana. Sen myötä Suomesta tuli yksi maailman menestyneimmistä kansakunnista.

– Suomen väestön koulutustaso ja oppimistulokset ovat kuitenkin kääntyneet laskuun. Opetus- ja kulttuuriministeriön tilastojen mukaan 1980-luvun alussa syntyneet ovat jäämässä koulutetuimmaksi ikäluokaksi. Kielitaitomme kapeutuu ja matemaattinen osaaminen heikkenee, aloittessa todetaan.

Aloitteen laatijoiden mielestä nyt on viimeinen hetki kääntää suomalaisen osaamisen ja sivistyksen suunta.

– Suomessa on käynnistettävä laajamittainen /parlamentaarinen työskentely, jonka avulla luodaan perusta suomalaisten osaamisen, sivistyksen ja koulutuksen uudistamiseksi yli vaalikausien.

– Tavoitteeksi on asetettava koulutusjärjestelmän kehittäminen kestävällä tavalla, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden saada hyvä koulutus elämänsä pohjaksi. Yhtä tärkeää on, että yhteiskunta mahdollistaa osaamisen jatkuvan kehittämisen työuran ja elämän aikana, aloitteessa mainitaan.

Kansanedustajien ja järjestöjen mukaan Suomeen vaikuttavat globaalit muutosvoimat kuten kaupungistuminen, teknologinen kehitys ja työn murros. Nämä puolestaan edellyttävät ja mahdollistavat muutoksia koulutuksen nykyisiin rakenteisiin.

– Me tarvitsemme taitoja ja tietoja, joiden avulla ratkomme ihmiskunnan olemassaoloon ja hyvinvointiin liittyviä haasteita ilmastonmuutoksesta lähtien.

– Koulutusjärjestelmä muodostaa kokonaisuuden, jonka osat ovat toisistaan riippuvaisia. Tämän vuoksi koulutuksen toimivuutta on arvioitava ja kehitettävä kokonaisuutena, ei vain osauudistuksia tehden, painotetaan aloitteen lopuksi.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet kansanedustajista Aila Paloniemi (kesk.), Marisanna Jarva (kesk.), Jaana Laitinen-Pesola (kok.), Eeva-Johanna Eloranta (sd.), Tiina Elovaara (sin.), Laura Huhtasaari (ps.), Jani Toivola (vihr.), Krista Mikkonen (vihr.), Li Andersson (vas.), Mikaela Nylander (r) ja Antero Laukkanen (kd).

Järjestöistä mukana ovat Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Kuntaliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK, Sivistystyönantajat, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ja Vapaa Sivistystyö ry.