Vihreät ottaisi koulutukseen rahaa teollisuudelta ja autoilijoilta

Vihreät

Vihreät korostaa vaihtoehtobudjetissaan panostamista koulutukseen sekä pieni- ja keskituloisten veronkevennyksiin.

Rahat puolue ottaisi esimerkiksi karsimalla ympäristölle haitallisia yritystukia, säilyttämällä makeisveron ja pienentämällä kilometrikorvausta ja työmatkavähennystä.

Vihreät peruisi hallituksen koulutusleikkauksia noin 300 miljoonalla eurolla.

Puolue rahoittaisi tämän nostamalla esimerkiksi dieselin ja työkoneiden verotusta sekä leikkaamalla kilometrikorvauksista ja työmatkavähennyksistä.

Lisäksi vihreät ei esimerkiksi antaisi päästökauppakompensaatiota raskaalle teollisuudelle.

Puolue myös leikkaisi turpeen verotukea ja kaivoksien sähköveroalennusta.

– Valtion tukien pitäisi olla tutkimukseen ja tuotekehitykseen, innovaatioihin ja uuteen kannustavia.

Pysyvää elinkeinorakennetta pönkittävät tuet voivat olla työllisyydelle ja talouskasvulle vain haitaksi, kun ne parantavat vanhan kilpailukykyä suhteessa uuteen, vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo.

Vihreiden mukaan kilpailukykysopimuksen vaikutuksia pitäisi hallituksen veronkevennysten lisäksi kompensoida pieni- ja keskituloisille korottamalla kunnallisveron perusvähennystä ja työtulovähennystä.

Vihreät rahoittaisi veromuutoksia nostamalla listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta.

Vihreät peruisi myös hallituksen indeksileikkaukset ja opintotukileikkaukset sekä palauttaisi subjektiivisen päivähoidon.

Eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan vihreiden ehdottamat sosiaaliturva- ja tuloveromuutokset nostaisivat naisten käytettävissä olevia tuloja hallituksen esitykseen verrattuna keskimäärin noin 80 eurolla vuodessa.

Miesten tulot taas laskisivat noin kymmenellä eurolla vuodessa.

Tietopalvelun laskelman mukaan vihreiden ehdottamat sosiaaliturva- ja tuloveromuutokset laskisivat ylimmän tulokymmeneksen käytettävissä olevia tuloja noin prosentilla hallituksen budjettiesitykseen verrattuna.

Kaikkien muiden tulokymmenesten käytettävissä olevat tulot nousisivat.

Vihreät laskevat vaihtoehtobudjettinsa tulojen ja menojen välisen tasapainon muuten samaksi kuin hallituksella, mutta vihreillä tasapainon päälle tulee 200 miljoonan euron investointipaketti.