Tutkimuksen hätkähdyttävä tulos: Hakkuiden rankasta rajoittamisesta tulisi miljardin euron lovi julkiseen talouteen

Hakkuut

Hakkuiden rajoittaminen 2010-luvun alun tasolle vaikuttaisi koko metsätalouden arvoketjun kautta julkiseen talouteen jopa miljardi euroa vuodessa, käy ilmi Taloustutkimuksen selvityksestä. 

Taloustutkimus tarkasteli kolmen vuoteen 2030 ulottuvan skenaarion kautta, millaisia talousvaikutuksia metsien erilaisilla hakkuumäärillä olisi.

Ensimmäisessä skenaariossa hakkuut olisivat täysimääräisiä, toisessa taloudellisesti kestäviä mutta hiilinielut huomioivia ja kolmannessa hakkuita rajoitettaisiin vuoden 2010 tasolle.

Nykyinen metsäpolitiikka on suurin piirtein keskimmäisen skenaarion, hiilinieluskenaarion, mukaista.

Hakkuupolitiikalla on Taloustutkimuksen selvityksen mukaan merkittäviä talousvaikutuksia, joissa on otettava huomioon koko metsäalan arvoketju. 

Matalimpien hakkuiden skenaariossa vaikutukset työpaikkoihin voisivat olla jopa 4700 henkilötyövuotta. 

– Lisäksi työttömyysvaikutukset kohdistuisivat pahiten alueille, joilla vaihtoehtoisia työpaikkoja on niukasti tarjolla, huomauttaa Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

Jaakkolan mukaan Taloustutkimuksen selvitys antaa tarpeellisen näkökulman metsäpolitiikkaan. Hän toteaa, että metsiä on mahdollista hoitaa sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta viisaasti. 

– Luontokadosta, monimuotoisuuden lisäämisestä sekä hiilinieluista huolen kantaminen on tärkeää. Samalla on tärkeää katsoa asiaa kokonaisuutena ja ottaa huomioon myös mahdollisten rajoitusten vaikutukset yrityksiin ja ihmisiin, jotka saavat elantonsa metsistä ja luovat työllään taloudellista hyvää yhteiskuntaan, Jaakkola muistuttaa.