Turkin lehdistö hehkutti Erdoganin "voittoa" Madridissa

Turkkilaislehtien mukaan Erdogan sai Suomen ja Ruotsin ”hyväksymään kaikki Turkin vaatimukset”
Nato

Turkin hallintoa myötäilevä lehdistö hehkutti keskiviikkona presidentti Recep Tayyip Erdoganin ”voittoa” Madridissa.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen liittyvissä neuvotteluissa päästiin tiistaina ratkaisuun Naton huippukokouksen kynnyksellä Madridissa. Erdogan oli viikkojen ajan vastustanut maiden Nato-jäsenyyttä, mutta tiistaina hän myöntyi tukemaan Suomea ja Ruotsia useita tunteja kestäneiden neuvottelujen päätteeksi ja maat solmivat yhteisymmärrysasiakirjan.

Hallinnon äänitorvena pidetyn Sabah-lehden etusivulla kerrottiin otsikolla ”presidentin voitto Madridissa”, että Erdogan olisi saanut Suomen ja Ruotsin ”hyväksymään kaikki Turkin vaatimukset”. Lehti kehui Erdoganin ”päättäväisyyttä ja näkemyksellisyyttä”.

Sabahin mukaan Suomi ja Ruotsi palauttavat nyt Turkkiin ”terroristit” ja ovat sitoutuneet tekemään saumatonta yhteistyötä Turkin kanssa. Maat eivät lehden mukaan enää tue kurdien aseellista PKK-järjestöä ja siihen liittyvää YPG-järjestöä Syyriassa.

Turkissa lähes kaikki mediat ovat hallinnon tiukan valvonnan alaisia.

–  Turkki sai minkä halusikin Madridissa solmitussa historiallisessa sopimuksessa, julisti myös Türkiye-lehti.

Harvoihin kriittisiin medioihin lukeutuva Sözcü-lehti sen sijaan tulkitsi neuvottelujen tuloksen ”perääntymiseksi” Erdoganin puolelta. Lehti muistutti Erdoganin sanoneen, ettei Suomesta ja Ruotsista tule Naton jäseniä niin kauan kuin Erdogan johtaa Turkkia.

Tällainen on Suomen, Ruotsin ja Turkin edustajien sopima yhteisymmärrysasiakirja

1. Suomen, Ruotsin ja Turkin edustajat ovat tänään Naton pääsihteerin tuella sopineet seuraavasta.

 

2. Nato on liittokunta, jonka perustana ovat yhteisen puolustuksen ja turvallisuuden jakamattomuuden periaatteet sekä yhteiset arvot. Suomi, Ruotsi ja Turkki vahvistavat noudattavansa Washingtonin sopimukseen kirjattuja periaatteita ja arvoja.

 

3. Yhtenä liittokunnan keskeisenä perusteena on horjumaton solidaarisuus ja yhteistyö kaikkien terrorismin muotojen ja ilmentymien torjunnassa, jotka muodostavat välittömän uhan liittokunnan jäsenten kansalliselle turvallisuudelle sekä kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.

 

4. Tulevina Naton jäseninä Suomi ja Ruotsi antavat Turkille kaiken tukensa sen kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien torjunnassa. Tämän johdosta Suomi ja Ruotsi eivät tue YPG:tä/PYD:tä eivätkä liikettä, joka Turkissa tunnetaan nimellä FETÖ. Myös Turkki antaa Suomelle ja Ruotsille kaiken tukensa näiden maiden kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien torjunnassa. Suomi ja Ruotsi kieltävät ja tuomitsevat ankarimmalla mahdollisella tavalla terrorismin kaikissa sen ilmenemismuodoissa. Suomi ja Ruotsi tuomitsevat yksiselitteisesti kaikki Turkkia vastaan iskuja tekevät terroristijärjestöt ja ilmaisevat Turkille ja uhrien omaisille syvimmän solidaarisuutensa.

 

5. Suomi ja Ruotsi vahvistavat, että PKK on kielletty terroristijärjestö. Suomi ja Ruotsi sitoutuvat estämään PKK:n ja kaikkien muiden terroristijärjestöjen ja niiden haarajärjestöjen toiminnan sekä näihin terroristijärjestöihin liittyvissä ja niiden innostamissa ryhmissä tai verkostoissa vaikuttavien henkilöiden toiminnan. Suomi, Ruotsi ja Turkki ovat sopineet tehostavansa yhteistyötään näiden terroristiryhmien toiminnan ehkäisemiseksi. Suomi ja Ruotsi eivät hyväksy näiden terroristijärjestöjen tavoitteita.

6. Edellä olevan johdosta Suomi viittaa useisiin viimeaikaisiin rikoslakinsa muutoksiin, joilla uusia tekoja on säädetty rangaistaviksi terrorismirikoksina. Viimeisimmillä, 1 päivänä tammikuuta 2022 voimaan tulleilla muutoksilla laajennettiin terroristiryhmän toimintaan osallistumisen rangaistavuutta. Samalla säädettiin rangaistavaksi erillisenä rikoksena terrorismirikoksiin liittyvä julkinen kehottaminen. Ruotsi vahvistaa, että Ruotsin uusi, aiempaa ankarampi terrorismirikoslaki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022 ja että Ruotsin hallitus valmistelee parhaillaan terrorisminvastaisen lainsäädännön tiukentamista edelleen.

7. Suomi, Ruotsi ja Turkki vahvistavat, ettei niiden välillä ole tällä hetkellä voimassa kansallisia aseidenvientikieltoja. Ruotsi on muuttamassa kansallista aseviennin sääntelykehystään suhteessa Naton jäseniin. Tulevaisuudessa puolustusmateriaalin viennissä Suomesta ja Ruotsista noudatetaan liittokunnan solidaarisuusperiaatetta sekä Washingtonin sopimuksen 3 artiklan kirjainta ja henkeä.

8. Tänään Suomi, Ruotsi ja Turkki ovat sitoutuneet seuraaviin käytännön toimiin:

–  Maat perustavat yhteisen organisoidun vuoropuhelu- ja yhteistyömekanismin kaikille hallinnon tasoille, myös

lainvalvonta- ja tiedusteluviranomaisten välille, tehostaakseen yhteistyötä terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja maiden niin päättäessä myös muiden yhteisten haasteiden torjunnassa

–  Suomi ja Ruotsi torjuvat terrorismia määrätietoisesti ja päättäväisesti, noudattaen kulloinkin sovellettavia Naton

asiakirjoja ja poliittisia linjauksia, sekä toteuttavat kaikki tarvittavat toimet tiukentaakseen edelleen kansallista lainsäädäntöä tässä tarkoituksessa.

–  Suomi ja Ruotsi käsittelevät Turkin vireillä olevat terroriteoista epäiltyjen karkotus- ja luovutuspyynnöt joutuisasti ja perusteellisesti, ottaen huomioon Turkin antamat tiedot, todistusaineistot ja tiedustelutiedot, sekä luovat tarvittavat kahdenväliset oikeudelliset kehykset helpottaakseen Turkin kanssa tehtävää luovutus- ja turvallisuusyhteistyötä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen mukaisesti.

–  Suomi ja Ruotsi tutkivat ja kieltävät PKK:n ja kaikkien muiden terroristijärjestöjen ja niiden haarajärjestöjen sekä

niihin liittyvien tai niiden innoittamien ryhmien ja verkostojen kaiken rahoitus- ja värväystoiminnan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

–  Suomi, Ruotsi ja Turkki sitoutuvat torjumaan disinformaatiota ja estävät kansallisen lainsäädäntönsä väärinkäytön

terroristijärjestöjen eduksi tai tueksi muun muassa torjumalla sellaisen toiminnan, jossa kehotetaan väkivaltaan Turkkia kohtaan.

–  Suomi ja Ruotsi varmistavat, että niiden aseviennin kansalliset sääntelykehykset mahdollistavat uudet Naton jäsenille annettavat sitoumukset ja vastaavat Suomen ja Ruotsin asemaa Naton jäseninä.

–  Suomi ja Ruotsi sitoutuvat tukemaan Turkin ja muiden Euroopan unioniin kuulumattomien Naton jäsenten mahdollisimman täysimittaista osallistumista nykyisiin ja tuleviin Euroopan unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan aloitteisiin, kuten Turkin osallistumista pysyvän rakenteellisen yhteistyön sotilaallista liikkuvuutta koskevaan hankkeeseen.

9. Näiden toimien täytäntöön panemiseksi Suomi, Ruotsi ja Turkki perustavat pysyvän yhteisen mekanismin, johon osallistuu asiantuntijoita maiden ulko-, sisä- ja oikeusministeriöistä sekä tiedustelupalveluista ja turvallisuuslaitoksista. Pysyvään yhteiseen mekanismiin voivat liittyä myös muut.

10. Turkki vahvistaa pitkäaikaisen tukensa Naton avoimien ovien politiikalle ja sopii kannattavansa Suomen ja Ruotsin kutsumista Naton jäseniksi vuoden 2022 Madridin-huippukokouksessa.