Siniset ja kokoomus kiistelevät siitä, miten kaksoiskansalaisten pääsyä tiettyihin virkoihin pitäisi rajoittaa

Politiikka

Hallituksessa sinisten ja kokoomuksen välillä on kitkaa siitä, miten kaksoiskansalaisten pääsyä tiettyihin virkoihin pitäisi rajoittaa.

Yle kertoi keskiviikkona, että kokoomuslainen sisäministeri Kai Mykkänen ei aio esittää kieltoa kaksoiskansalaisille Rajavartiolaitoksen virkojen osalta.

Sinisten puolustusministeri Jussi Niinistö sen sijaan ajaa eteenpäin lakiesityksiä, jotka kieltäisivät kaksoiskansalaisilta pääsyn sotilasvirkoihin ja upseeriopintoihin.

Erivapauden hakeminen olisi kuitenkin mahdollista.

Kaksoiskansalaisuuteen liittyvän lainsäädännön tarkentamisesta on linjattu hallitusohjelmassa. Puolustus- ja sisäministeriöt ovat valmistelleet esityksiä omilla hallinnonaloillaan.

Erimielisyyksiä on, mikä kävi ilmi esimerkiksi Niinistön ja Mykkäsen kipakasta viestinvaihdosta Twitterissä.

Sisäministeri Mykkänen näkee, että Rajavartiolaitoksen virkojen ja Raja- ja merivartiokoulun osalta turvallisuusselvitysten tehostettu käyttö kaksoiskansalaisten kohdalla riittää.

– Maali on yhteinen eli henkilön taustoista ja sidoksista syntyvien vakavien turvallisuusriskien välttäminen, Mykkänen kirjoittaa tuoreessa blogissaan sisäministeriön sivuilla.

Puolustusministeri Niinistö korostaa kansallisen turvallisuuden tärkeyttä.

– Rauhan aikanakin on sotilasviroissa palvelevilla henkilöillä mahdollisuus päästä kansallisen turvallisuuden kannalta hyvinkin kriittisiin tietoihin, Niinistö sanoo STT:lle.

Niinistö sanoo, että kaksoiskansalaisten kielto on tarpeellinen, sillä hänen mukaansa turvallisuusselvitysten laajentamisella ei saada tietoa sellaisista maista, jotka sitä eivät halua antaa.

Niinistö tarkentaa tämän koskevan maita, jotka eivät toimi demokraattisen oikeusvaltion tavoin.

– Tässä on ministeri Mykkänen aivan liian sinisilmäinen.

Mykkänen kirjoittaa, että valmistelun haarautuminen eri laduille todettiin jo kesäkuussa.

– Silloin kävimme läpi myös molempien ministeriöiden syyt tarkemmin, kaikkia näitä perusteluja ei voida käsitellä julkisesti.

Puolustusministeri Niinistö kertoo, että esitykset Puolustusvoimia ja Maanpuolustuskorkeakoulua koskevien lakien muuttamisesta pyritään viemään eduskuntaan syksyn aikana.

Hänen mukaansa puolustushallinto olisi ollut valmis antamaan esityksensä jo aiemmin, mutta hallituksessa on ollut vastahankaisuutta.

– Meillä on ollut ongelmia nyt erinäisten muidenkin lakihankkeiden kanssa ja tässä on selkeää viivytystaistelua käynnissä, Niinistö sanoo.

Kaksoiskansalaisuutta koskevat esitykset kytkeytyvät perusoikeuksiin, joten eduskunnassa ne päätyvät todennäköisesti perustuslakivaliokunnan käsiteltäviksi.

Tämä taas tietänee tasapainoilua aikataulujen kanssa, sillä perustuslakivaliokunnan pöydällä on jo isoja asioita, kuten tiedustelulait ja sote-uudistus.