Saimaannorpan suojelemiseksi luotua kalastusrajoitusaluetta ehdotetaan laajennettavaksi

Saimaannorpan suojelun välitavoite saavutettiin kuusi vuotta etuajassa.
Saimaannorppa

Saimaannorpan suojelemista varten luotua kalastusrajoitusaluetta ehdotetaan laajennettavaksi. Saimaannorpan suojelutoimia pohtinut työryhmä esittää, että nykyistä 2  770 neliökilometrin rajoitusaluetta laajennettaisiin yhteensä noin 3  000 neliökilometrin yhtenäiseksi alueeksi.

Laajennusehdotus perustuu tiedossa oleviin saimaannorppien pesiin.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä luovutti tänään loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle (kesk.).

Rajoitukset ulottuisivat jatkossa myös muun muassa Puruveden eteläosiin, Rantasalmen ja Joroisten Haapaselälle, Luonterin ja Lietveden välille Hepovirtaan, Kuparonvirtaan ja Linnunpäänselälle sekä Paasselän eteläosiin.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän toissa vuoden lokakuussa.

Tällä hetkellä voimassa olevat kalastusrajoitukset ovat auttaneet kohentamaan saimaannorppakantaa, joka on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä noin 420–430 yksilöön.

Saimaannorpan suojelustrategian välitavoitteena oli, että norppakanta kasvaa 400 norppaan vuoteen 2025 mennessä. Tämä tavoite saavutettiin vuonna 2019 eli kuusi vuotta etuajassa. Saimaannorppa on kuitenkin edelleen erittäin uhanalainen laji, joten suojelutyötä on työryhmän mukaan tärkeää jatkaa.

Työryhmä pyrki työssään sovittamaan yhteen saimaannorpan suojelun ja kalastuksen Saimaalla. Saimaan alue tuottaa kolmanneksen Suomen sisävesien kaupallisen kalastuksen saaliin arvosta. Lisäksi vapaa-ajankalastusta harrastaa Saimaalla arviolta 49  000 ihmistä.

Valtioneuvoston asetus Saimaan kalastusrajoituksista tuli voimaan huhtikuussa 2016, ja se on voimassa tämän vuoden huhtikuuhun asti. Valtioneuvosto antaa uuden asetuksen kalastusrajoituksista ennen huhtikuun alkua.